Volden i Danmark - 1995 - 2005

Kortlægning af voldskriminalitet 1995 - 2005

Voldsofferundersøgelser kan yde et bidrag til beskrivelse og forståelse af volden i samfundet og mørketallets størrelse, men også kun et bidrag. Der en række problemer forbundet med gennemfø- relse af denne form for undersøgelser. Disse problemer betyder, at oplysningerne bliver forbundet med en vis usikkerhed og en række begrænsninger, som bør tages i betragtning, når tallene fortolkes og forklares.

  • ForfatterFlemming Balvig & Britta Kyvsgaard
  • Årstal2006
  • Antal sider48
  • Publikationen er gratis