Dit barns adfærd på nettet

Involver dig og vær oprigtig interesseret i, hvad dit barn laver på nettet. Så er du mere sikker på, at dit barn får en god og sikker digital adfærd.

Som forælder spiller du en vigtig rolle i at lære dit barn at begå sig – ikke kun i den fysiske verden, men også i den digitale. Derfor har det stor betydning, at du involverer dig i, hvad dit barn laver og oplever på nettet. 

Børn, der har et tillidsfuldt forhold til deres forældre, har nemmere ved at lukke dem ind i deres digitale liv. Tilliden kommer, hvis du viser interesse og prøver at forstå, hvorfor nettet er vigtigt for dit barn. Fortæl også dit barn, at du er der og kan hjælpe, hvis der bliver brug for det.

Gode råd og mere viden til dig som forælder

Råd nr. 1

Vis interesse – også når dit barn er blevet teenager

Spørg ind til, hvad dit barn laver online på samme måde, som du vil spørge ind til, hvad dit barn har lavet i skolen, eller hvordan det er gået til ridning, spejder eller i fodboldklubben.

Lad barnet vise dig de platforme, barnet bruger. Det kan fx være Snapchat, YouTube, TikTok, spil som Counterstrike, eller nogle af de mange andre muligheder, der findes.

Mange forældre involverer sig, når børnene er yngre, og trækker sig, når børnene bliver teenagere. Undersøgelser viser, at mange teenagere gerne vil have, at deres forældre bliver ved med at spørge ind til deres aktiviteter online. 

Inspiration til at tale med dit barn om online-aktiviteter: SoMeDigMig. Red Barnets app til forældre

Råd nr. 2

Sæt rammer og regler – men forklar hvorfor

Din forældrerolle stopper ikke, når dit barn tager mobilen, iPaden eller computeren frem. Du skal sætte rammen for dit barns adfærd på nettet, ligesom du gør for dit barns liv i øvrigt. Det gør du bedst ved at skabe tydelige og forståelige regler. Forklar, hvorfor du gør som du gør, så dit barn forstår, hvorfor det er vigtigt at følge reglerne.

Tal fx om, at:  

 • Man skal slette og ikke videredele, hvis man har fået tilsendt et nøgenbillede af andre.
 • Det kan koste mange penge at lave tilkøb i onlinespil. Aftal fx et maksimum beløb dit barn må bruge i onlinespil.
 • Barnet skal komme til dig, hvis nogle henvender sig med noget ubehageligt.
Råd nr. 3

Lad være med at overreagere

Mange børn og især unge tror, at deres forældre vil overdramatisere eller blive (for) bekymrede, hvis de fortæller dem om noget ubehageligt, de har oplevet på nettet. De er også bange for, at forældrene opsætter forbud eller meget stramme regler. Derfor involverer de ikke deres forældre, hvis de har oplevet noget ubehageligt.

Børn og unge efterspørger i stedet, at deres forældre tydeligt viser, at de vil hjælpe - også selvom barnet eller den unge har brudt en aftale, fx om ikke at dele billeder eller telefonnummer. Børn og unge ved ofte godt, når de har gjort noget forkert, men ønsker sig den samme forståelse, som hvis de på andre måder er kommet galt af sted – fx ved at få stjålet en ulåst cykel eller have drukket for mange øl.

Du skal undgå:

 • At overreagere med for strenge restriktioner, hvis dit barn ikke har overholdt de aftaler, I har lavet omkring adfærd på nettet. 
 • At placere skyld og skam hos barnet, hvis der er sket noget ubehageligt eller grænseoverskridende. 
 • Kun at have fokus på, hvad der er farligt på nettet.
Råd nr. 4

Lovgivning og god opførsel på nettet

Du har ansvaret for at lære dit barn, hvad der er rigtig og forkert og ikke mindst lovligt og ulovligt - også på nettet. Husk dit barn på, at loven også gælder online. Tal fx om at:

 • Det er ulovligt at dele eller opbevare et billede eller video af seksuel karakter af personer under 18 år - også selvom de selv har givet lov til det. 
 • Man ikke må true eller presse andre til fx at sende et nøgenbillede. 
 • Det er ulovligt at skaffe sig adgang til andres profiler på nettet eller tjekke en vens telefonbeskeder, hvis man ikke har fået lov. 
 • Det er ulovligt at krænke andre ved fx at sende ’dickpics’ eller nøgenbilleder, som modtageren ikke klart og tydeligt har sagt ja til. 

Vær en god rollemodel

Fra vores børn er helt små lærer vi dem, at de skal tale ordentligt til andre og behandle andre med respekt. Det gælder også på nettet. Fortæl dit barn, at selvom det foregår online, så er der stadig en person på den anden side af skærmen. 

Du er forbillede for dit barn, så tænk derfor over, hvad du selv skriver på nettet, og spørg inden du lægger et billede på de sociale medier af dit barn eller andre.

Spørg ind

Du behøver ikke at være digital ekspert for at involvere dig.

Spørg ind, selvom du oplever, at dit barn ved mere om sociale medier, onlinespil m.m.

Vi har haft mange snakke derhjemme – rigtig mange! Og selvom det nogle gange har været irriterende, så er det også rart, for hvis der så sker noget, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og når vi har snakket om det, så er det også som om, at mine forældre lærer noget nyt – fx hvad jeg bruger Snapchat til, og at jeg er med i nogle grupper derinde og sådan noget.
Dreng, 12 år

De (forældrene) har hele tiden været tydelige og sagt, at jeg skal komme til dem, hvis der er problemer. Også selv om det er mig, som har gjort noget dumt. De vil hellere høre en dårlig sandhed end en løgn. De bliver først sure, hvis jeg prøver at snyde dem. 
Pige, 14 år

Digital adfærd i klassen

I forældregruppen kan I fx tale om:  

 • Skærmtid
 • Mobilpolitik og privatlivsindstillinger
 • Hvilke sociale medier jeres børn er på
 • Regler for billeddeling

Inspiration til at tale om fælles retningslinjer på et forældremøde 
Inspiration til kontaktforældre