Offerundersøgelse 2013

Offerundersøgelserne 1995-96 og 2005-12. Første gang i 1995 og siden 2005 løbende er der gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje

  • ForfatterJustitsministeriet
  • Årstal2013
  • Antal sider157
  • Publikationen er gratis