Vold i Danmark, skadestuetal 2010

Data der belyser voldsofres kontakt til sundhedsvæsenet

Undersøgelsen er baseret på data fra Landspatientregistreret indsamlet i perioden 1995-2010. I Landspatientregistret registreres overordnede ad-ministrative data om indlagte patienter på landets sygehuse, herunder år-sag til sygehuskontakt og skadeskarakter.

Udviklingen i antallet af skadestuekontakter pga. vold er betinget af tilbøjeligheden til at henvende sig til skadestuen efter at have været udsat for vold samt tilbøjeligheden til at angive vold som den korrekte årsag til skadestuekontakten, hvorfor en ændring i disse kan forstyrre betragtninger over tidsperioder.

  • ForfatterStatens Institut for Folkesundhed
  • Årstal2011
  • Antal sider32
  • Publikationen er gratis