Sikring af døre og vinduer

Hustage i villaområde

Døre og vinduer skal være solide og forsvarligt lukkede og låst, når du forlader dit hjem. Samtidig kan du gøre din bolig svær at bryde ind i ved at sikre yderdøre og vinduer med gode låse.

Sikring af yderdørene

Alle dørens komponenter skal være solide. Har indbrudstyven udset sig en bolig, søger tyven efter det svageste punkt, hvor det er hurtigt og lettest at komme ind og ud med tyvekosterne.

På terrassedøren kan der monteres en kodelås eller en lås med nøgle. Hvis du skal bruge nøgle, skal du sørge for at lade den sidde i låsen indenfor, når du er hjemme. Det er vigtigt, at du kan komme ud i tilfælde af brand. 

Nøgler

Skift låsene, hvis der er tegn på slid eller du er flytter ind i en ældre bolig. Vær også opmærksom på, om du har nøgler som er kopieringssikrede. Det betyder, at der med nøglen følger et kort med unik kode, som du skal oplyse ved køb af ekstra nøgler. Man kan også montere dørene med elektroniske kodelåse. Så skal du ikke være bekymret for kopierede nøgler. 

Det er en fordel, at overveje, hvor sikkert dit nøglesystem skal være. Sikkerheden afgøres af antallet af stifter (takker). Jo flere stifter, jo bedre nøgle og jo sværere er det at bryde låsen op.

Fire nøgletyper

Sikre døre

Yderdøren kan sikres med en suppleringslås. Montér den ekstra lås mindst 40 cm fra hovedlåsen. Så kan døren modstå en større belastning ved et indbrudsforsøg.

Vælg en lås med nøgle både på indersiden og ydersiden. Så kan indbrudstyven ikke bruge den som flugtvej. 

Hvis dørhængslerne i yderdøren sidder udvendigt, kan du montere sikringsnokker. Nokkerne monteres i karmens hængselside og griber ind i dørens bagkant ved lukning af døren. Det gør det svært at fjerne døren udefra, når hængslerne er savet af.

 

Nokker i dørkarmen kan forhindre indbrud

Nokker i karmens hængselside.

Få standardslutblikket udskiftet til et sikkerhedsslutblik. Slutblikket er den del af låsen, som sidder i karmen og er ofte den svageste del af låsen. Men med et sikkerhedsslutblik, kan døren modstå langt større pres, fx spark. Sikkerhedsslutblikket bør fastgøres med to ekstra skråtstillede skruer, ligesom dørkarmen bør være fastgjort med mindst tre skruer i hver side.

Sikkerhedsslutblik på dørkarmen

Sikkerhedsslutblik

Skal du købe nye indbrudssikrede yderdøre, så spørg efter en dør, der er certificeret med EN 1627-standarden. RC2 certificering kan modstå 3 minutters forsøg på indbrud. RC3 kan modstå 5 minutters indbrudsforsøg. 

Sikring af vinduerne

Er vindueskarmene fastgjort med mindst to skruer på hver af de lodrette sider? Hvor stort er mellemrummet mellem ramme og karm? Hvis det er stort, er det let for en tyv at stikke sit koben ind imellem og vride ramme og karm fra hinanden. Sæt derfor en fladjernsliste, træliste eller en speciel sikringsliste fast på vinduets ramme.

Glaslister

Er der udvendige glaslister på vinduerne? Så tjek om de er rådne eller lette at fjerne med et koben. Mange glaslister kan fjernes med fingrene, fordi de kun sidder med små stifter. Når glaslisterne er fjernet, er rudens kanter nemme at få fat i. Så kan tyven nemt og lydløst fjerne hele ruden.

Afmonter glaslisterne, lim ruden fast med monteringslim og lim og skru dem fast igen vha. envejsskruer eller små torx 10/15 skruer. Det vigtigste er, at de ikke lige kan skrues ud med en almindelig ligekærvet skruetrækker. Er ruden tilmed limet, så er det rigtig svært for tyven. Alternativt kan du også montere beslag med énvejskruer.

Glasliste på vindue

Lås på vinduer

Du kan købe ekstra beslag eller låse til vinduerne, specielt hvis de er særligt udsatte. Det kan fx være i kælderen og i stueetagen, hvor nogle vinduer ikke kan ses af naboen eller udefra. 

Stærke vindueskarme og låse på vinduer kan afholde tyven fra at begå indbruddet. Og selv gamle vinduer kan som regel gøres mere indbrudshæmmende for relativt få penge. 

Vindueslås

Indbrudssikrede vinduer

Skal du købe nye indbrudssikrede vinduer, skal de opfylde kravene til indbrudssikring. Det vil sige, at de skal have en solid vinduesramme, karm, flere lukkepunkter, stærke hængsler og låserigler. Ønskes en speciel høj indbrudssikring, anvendes lamineret sikringsglas.

Vinduer og beslag testes og certificeres efter flere standarder og skal mindst kunne modstå et indbrudsforsøg i tre minutter. Spørg efter EN 1627-standarden for indbrudssikring af vinduer: RC2 kan modstå tre minutters forsøg på indbrud, RC3 kan modstå fem minutters indbrudsforsøg. 

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent

Kilder

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015: Værktøjskasse til indbrudsforebyggelse i alment boligbyggeri

Vi samarbejder med TrygFonden, Realdania og Videncenter Bolius om at nedbringe antallet af indbrud.