Vold og voldtægt

Vold og voldtægt

  1. Pas på dig selv
  2. Kend og vis dine grænser
  3. Anmeld vold og voldtægt til politiet.

Vold og voldtægt

*I 2015 stiger anmeldelsestallet for vold kraftigt. Stigningen skyldes, at man nu skal anmelde arbejdsrelateret vold, før man kan få udbetalt erstatning fra Erstatningsnævnet.  

*Stigningen i 2015 i anmeldte voldtægter kan skyldes en ændring i registreringspraksis hos politiet.

Se flere tal

Anmeldt vold fra 2010 til 2020

Kilde: Danmarks Statistik

Anmeldte voldtægter fra 2010 til 2020

Kilde: Danmarks Statistik

Nyt om vold og voldtægt

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.