Forebyg vold i nattelivet

For de fleste er nattelivet en positiv og festlig oplevelse. Men der er risiko for vold – for de få. Den bedste forebyggelse fås ved at tænke alle aktører ind i arbejdet med at skabe et trygt og sikkert natteliv.

Det er vigtigt ikke kun at tænke, at politiet skal intensivere patruljeringen i en periode eller lignende, men i stedet overveje, hvordan så mange som muligt kan bidrage. Alle lokale aktører er centrale i arbejdet med nattelivsproblematikker.

Lokale indsatser

Bar- og restaurantejere kan opfordres til at udskænke ansvarligt. Man kan snakke med dem om konsekvenserne af en hidsig mersalgs-strategi, hvor kunderne opfordres til at drikke meget på kort tid.

Dørmænd kan gøres bevidste om deres centrale rolle i at få øje på unge, der har fået for meget at drikke og sørge for, at de kommer sikkert hjem. Det er ofte turen fra baren eller diskoteket og hjem, der er særlig risikofyldt.

Kioskejere, taxachauffører eller almindelige borgere der færdes i natten, kan fungere som observatører og fx efter et møde med lokalpolitiet blive bevidste om, at de kan ringe ind, hvis de ser problemer under opsejling.

Et levende kulturliv kan variere nattens tilbud til de unge. Dvs. man kan arbejde på at trække koncerter, events og andre kulturtilbud til byen og måske tænke dem ind udenfor almindelig åbningstid.

At få et trygt natteliv kan med fordel tage sit udgangspunkt i et stærkt og velfungerende lokalmiljø – og lokalt samarbejde, der helt åbenlyst huses godt i lokalrådsregi.

Vi ønsker at fastholde den gode udvikling i nattelivet med fokus på samarbejde mellem aktører. De sociale aspekter, fx overdrivelser blandt unge, er også vigtige. Endelig er det vigtigt med et varieret byliv, som indeholder tilbud til de unge om andet end fadøl. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan man gør byen levende og sikker. Også i mørket.
DKR

Analyser før I handler

Hvad ved I allerede om nattelivet i jeres kommune eller politikreds, og hvad har I brug for at vide mere om? Kig fx på om

  • problemerne er centreret omkring bestemte værtshuse
  • bestemte ruter til og fra byen er problemet
  • der er meget mørke områder, man skal passere for at komme i byen og hjem fra byen
  • der foregår en hidsig mersalgs-strategi blandt byens værtshuse.

Når problemet er nærmere defineret, kan I arbejde på en god løsning.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Logo for podcasten Forebyg Forbrydelsen!

Podcast om vold i nattelivet

En stor del af den vold, der bliver begået i Danmark, sker i nattelivet. Hvor skal man sætte ind, så vi undgår, at voldsstatistikken topper, hver gang, det bliver weekend? 

Lyt til afsnittet om vold i nattelivet i din podcast app:

Google
Spotify
Apple

Materialer

Hvor sker volden?

Størstedelen af volden i nattelivet sker udendørs på et offentligt sted, som fx en gade eller en park. Ca. 10 % sker indendørs på værtshuse, bodegaer eller lignende.

Over halvdelen af den samlede vold finder sted fredag og lørdag. Den mest konfliktfyldte del af døgnet er mellem kl. 24.00 og kl. 6.00 om morgenen.

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Kilder

Offerundersøgelser.