Retssystemet

Hvad vil det sige at blive sigtet for en forbrydelse, og hvor længe må man være varetægtsfængslet? Få et hurtigt indblik i de begreber, der bruges i retssystemet.

De fleste vil på et tidspunkt i deres liv møde politiet, og langt de fleste gange handler det om mindre ting. Alligevel er det godt at vide, hvad du har ret og pligt til, og hvordan retssystemet fungerer, hvis du er involveret i en kriminel hændelse. 

Hvis politiet kontakter dig, fordi de mener, du kan sættes i forbindelse med en kriminel hændelse, har du pligt til at fortælle dit navn, adresse og fødselsdato. Du har ikke pligt til at udtale dig om den sag, politiet spørger om. 

Vejen gennem retssystemet

I alvorligere sager kan et forløb se sådan ud, hvis man er over 15 år: 

 • Mistænkt. Politiet går i gang med at undersøge sagen. 
 • Anholdt. Politiet kan tage dig med på politistationen. De må højst tilbageholde dig i 24 timer, og en dommer skal beslutte, om du skal løslades eller varetægtsfængsles. 
 • Sigtet. Politiet afhører dig, og du har ret til at vælge en forsvarer. Det er frivilligt, om du vil svare på politiets spørgsmål. 
 • Tiltalt. En anklager har vurderet, at beviserne er stærke nok til, at sagen kan sendes til retten. 
 • Sagen kommer for retten. En dommer beslutter, om du skal frifindes eller dømmes.

Varetægtsfængsel

Hvis du er mistænkt og bliver anholdt, skal en dommer beslutte, om sagen er så alvorlig, at du skal varetægtsfængsles. Du kan højst blive varetægtsfængslet i fire uger ad gangen, før du igen skal for en dommer.

Ungdomskriminalitetsnævn (UKN)

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge mellem 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for at have gjort noget kriminelt. Den kriminelle lavalder er 15 år, og unge under 15 år kan ikke dømmes ved en domstol. 

 • 10-14-årige, der er mistænkt for at have begået kriminalitet, kan blive indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet ud fra politiets vurdering 
 • 15-17-årige, der er dømt for at have gjort noget kriminelt, kan blive indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, fordi dommeren har besluttet det

Nævnet består af en dommer, en ansat fra politiet og en kommunalt ansat. På mødet vil de tale med dig og dine forældre om, hvad der skal til for, at du trives og overholder loven, og hvilke aktiviteter og pligter, der kan hjælpe dig til et liv uden kriminalitet. Herefter afgør nævnet hvilke indsatser, der skal sættes i gang.  

Hvis du ønsker en anden voksen, du er tryg ved, også deltager – fx en bedsteforælder, en lærer eller træner – må du gerne tage personen med. 

På nævnsmødet vil der også være bl.a. en sagsbehandler fra din kommune, en ansat fra Ungekriminalforsorgen og en sekretær. 

Politiet, en medarbejder fra din kommune og en dommer er med til mødet i nævnet.

Sagen kommer i retten

Hvis du er over 15 år og bliver stillet for en domstol, kan der fx ske følgende:   

 • Du frifindes, hvis retten vurderer, at du er uskyldig
 • Du kan idømmes: 
  • Bødestraf
  • Samfundstjeneste i 30 til 300 timer, hvor du fx skal arbejde for en offentlig institution. Arbejdet skal udføres i fritiden, så du kan passe din skole eller job
  • Fængsel. Hvis du er under 18 år, vil du som regel skulle være på en sikret institution for unge
  • Ungdomssanktion. En toårig behandlingsdom
 • Din sag kan gå videre til Ungdomskriminalitetsnævnet
 • Politiet kan tilbyde dig at tale med en neutral mægler og mødes med den anden part i sagen i et konfliktråd

Offer for kriminalitet

Hvis du bliver udsat for en forbrydelse eller er vidne til det, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet.

Du kan også søge om erstatning, hvis du har fået fysiske eller psykiske skader efter en forbrydelse.

Få hjælp hos Offerrådgivningen

Folderen giver en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige begreber. 

Henriette Andréa Nobili
Henriette Andréa Nobili
Chefkonsulent
Senest opdateret 23-04-2024
Logo for podcasten Forebyg Forbrydelsen!

Podcast om UKN

Et af de initiativer, der er sat i verden for at hjælpe børn og unge udenom den kriminelle løbebane, er Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Hvordan skal UKN bidrage til kampen mod ungdomskriminalitet? 

Lyt til afsnittet om Ungdomskriminalitetsnævnet i din podcast app:

Google
Spotify
Apple

Materialer

Download plakaten