Hadforbrydelser

Hadforbrydelser er trusler, vold, hærværk, tyveri eller røveri begået mod personer, som gerningsmanden mener tilhører en bestemt gruppe.

Hadforbrydelser begås typisk mod grupper med anden etnisk baggrund, religion eller seksuel orientering. Overgrebet sker som regel uprovokeret og pludseligt, uden at offeret og gerningsmanden kender hinanden på forhånd. Hadforbrydelser kan sprede utryghed og usikkerhed blandt alle, som tilhører en udsat gruppe.

Desværre anmelder mange ikke denne form for forbrydelser. Nogle frygter for negative konsekvenser, og andre tror ikke, det fører til noget.

Det er vigtigt at anmelde hadforbrydelser, så omfanget bliver kendt, og problemerne kan bekæmpes og forebygges.

Hvis du er udsat for en hadforbrydelse

Anmeld hadforbrydelser til politiet. Ring til 114 eller akut til 112. Du kan også henvende dig på nærmeste politistation.

Politiet opfordrer til, at alle hadforbrydelser anmeldes, så de kan efterforske og forhindre nye forbrydelser.

Andre muligheder

  • Få rådgivning hos Institut for Menneskerettigheder, hvis du føler dig udsat for diskrimination, fx på uddannelsen, i fritiden, når du er i byen, hos lægen eller andre steder
  • Få hjælp ved forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet hos Ligebehandlingsnævnet
  • Klag til Pressenævnet over brud på god presseskik inden for trykte medier, fjernsyn og radio. Mediet kan ikke idømme en sanktion, men pålægge at offentliggøre en udtalelse fra klageren sammen med nævnets afgørelse. 

Projektet Stemplet skal bekæmpe hadforbrydelser og diskrimination i Københavns Kommune. Her er gode råd og inspiration til, hvordan diskrimination modvirkes. 

Det er også muligt at registrere, hvis man har været uretfærdigt behandlet i nattelivet. Det gælder oplevelser på de barer og restaurationer og natklubber, som har underskrevet ”Charter for et fair natteliv uden diskrimination”. Det betyder, at stederne forpligter sig på at gå i dialog med afviste gæster faciliteret af en konfliktmægler.

Eksempler på hadforbrydelser

  • Racistisk motiveret hadforbrydelse: En somalisk kvinde sparkes i ryggen af en forbipasserende mand, som siger ”fis tilbage til dit land” 
  • Religiøst motiveret hadforbrydelse: En person er kommet med diskriminerende udtalelser rettet mod muslimer på sin Facebook-profil 
  • Seksuelt orienteret hadforbrydelse: To mænd krammer i en port, da to personer råber ”bøsserøve” efter dem og går hen og slår den ene i ansigtet og skubber og sparker ud efter dem begge. 

Rigspolitiet 2016

Materialer