Digital mobning

Mobning kan både foregå på nettet og mobilen. Her er nogle eksempler på, hvordan børn og unge bliver mobbet, og hvad du kan gøre.

Det er nemmere at mobbe, når man ikke står over for personen.

Online mobning kan fx ske ved, at den mobbede modtager hadebeskeder. Den kan også foregå ved udelukkelse eller eksklusion fra online fællesskaber.  

Mobning døgnet rundt

Børn og unge, som bliver mobbet på nettet, frygter ikke blot at komme i skole, men også at være online i deres fritid. Den der bliver online-mobbet har nemlig aldrig fred.

Der er desværre mange eksempler på, at pinlige billeder og videoer bruges til at mobbe med ved, at de bliver delt på digitale platforme. Mobning kan også ske ved, at der oprettes hadegrupper på Facebook mod en person. Det tager et sekund at klikke ”synes godt om” en hadebesked på siden, men det kan tage år for den det går ud over at komme sig over.

Det særligt belastende ved drilleri og mobning online: 

  • Den det går ud over har aldrig fred - det kan ske på alle tider af døgnet
  • Det er lettere at skrive en led besked, end at sige lede ting ansigt til ansigt
  • Man kan ikke altid finde ud af, hvem der står bag
  • Det er tit usynligt for andre.

Børn, forældre og lærere kan hente flere gode råd mod digital mobning på Sikker chat.

Fakta om digital mobning.

Gode råd

Send en sød besked

Vær den der tør sige fra, når en anden bliver mobbet. Kontakt den det går ud over i øjeblikket. Når man er udenfor fællesskabet, har man brug for nogen, der vil tale med en. Så tal/sms/send en sød besked til en der bliver holdt uden for – så viser du, at personen ikke står alene.

  • Fortæl om mobningen til lærere og forældre, eller tal med dine venner om det, og om hvad I kan gøre.  
  • Der er mange måder at gribe ind på, hvis du oplever eller hører noget, der ikke er ok. Du kan fx tale med den det går ud over eller sige det til en voksen, du stoler på. Du kan også sige til dem, der gør det, at det ikke er i orden. 
  • Fortæl det til nogen du stoler på, hvis du selv bliver mobbet. Også selv om det kan gøre ondt at snakke om.
  • Tæl til ti før du sender et billede videre – tænk lige på, om det kan det være sårende for nogen!
  • Husk at beskeder kan opfattes meget anderledes, end de er tænkt
  • Få hjælp ved at ringe til eller chatte med Børnetelefonen eller Red Barnets SletDet-rådgivning.

Materialer