Forebyggelse af kærestevold

Alt for mange unge lever i forhold med en voldsom kæreste. Vi skal blive bedre til at se signalerne og snakke med de unge om kærestevold.

Kærestevold er ikke kun at blive slået. Kærestevold begynder ofte med psykisk vold som trusler, kontrol og ydmygelse, der senere udvikler sig til fysisk og måske seksuel vold.

Mange unge i voldelige forhold søger ikke hjælp og taler ikke med nogen om problemerne. Vi skal blive bedre til at tale om volden og spørge ind, hvis vi har mistanke om, at nogen lever i et voldsomt kæresteforhold.

  • Undervisning og oplysning kan hjælpe med at bryde tabuer. Få inspiration til undervisningen
  • Venner og familie skal være opmærksomme og spørge, hvis de har mistanke om at en ung bliver udsat for kærestevold
  • Unge skal tidligt lære at sætte deres egne grænser. De skal lære, at man ikke skal acceptere nogen form for vold fra en kæreste.

Kærestevold er alvorligt

Kærestevold kan medføre en række trivselsproblemer, fx tristhed, søvnproblemer, hovedpine og selvskadende adfærd. Undersøgelser har også vist, at unge kvinder, som er udsat for kærestevold, i højere grad tager medicin mod angst og depression end andre unge kvinder. Derfor er det vigtigt at forebygge kærestevold.

Det er af afgørende at tage stilling til, hvad et sundt kæresteforhold er. Vi skal få unge til at reflekter over egne og andres grænser. Ved at bryde tabuet og tale om det, kan vi forebygge volden og dens følgevirkninger.

DKR

Film til undervisere: Sådan bruger du 'Vild-med-dig'-materialet

Fem typer kærestevold

Psykisk vold er fx, hvis man bruger ord til at skade, true, såre, nedgøre, ydmyge eller kontrollere sin kæreste, eller hvis man truer med at skade sig selv.

Elektronisk vold er fx, hvis man bruger mobiltelefon eller digitale medier til at kontrollere, overvåge, stalke eller hænge kæresten ud. Det kan være ved at dele seksuelle billeder af kæresten, uden at få lov.

Fysisk vold er fx, hvis man skader sin kæreste på kroppen med slag, spark og stik, nægter sin kæreste søvn, eller holder sin kæreste fast med magt.

Seksuel vold er fx, hvis man presser sin kæreste til seksuelle handlinger, som kæresten ikke har lyst til.

Materiel vold er fx, hvis man ødelægger sine egne eller kærestens ting, tager ting fra kæresten eller bruger kærestens penge, uden at få lov.

Materialer

Celine Jarlskov
Videnskonsulent

Kilder

SIF, 2012: Kærestevold i Danmark

SIF, 2014: De usynlige følger af kærestevold.