Vold i Danmark, skadestuetal 2013

Denne rapport indeholder data om sygehuskontakter pga. voldsudsættelse i perioden 1995-2012 og 1. halvår 2013. Detaljerede opgørelser er foretaget for perioden fra 2006 og frem. Der har været et betydeligt fald i antal skadestuekontakter pga. vold siden 2007 for både mænd og kvinder. Faldet i voldsskader omfatter stort set alle aldersgrupper, men er størst blandt de unge under 25 år. Faldet i de seneste år genfindes i faldet i politianmeldelser for vold.

  • ForfatterStatens Institut for Folkesundhed
  • Årstal2014
  • Antal sider28
  • Publikationen er gratis