Trygt boligområde

Du kan i fællesskab med andre beboere gøre jeres boligområde mere trygt ved at opsætte god belysning, beskære vildtvoksende buskadser og fjerne andet, der skaber dunkle vinkler langs stier og veje. Et godt overblik forebygger indbrud.

Måske skal I have fat jeres bestyrelse, ejer-/lejerforening eller kommunen, hvis I vil ændre forholdene. I kan arbejde for at

  • der sættes god, behagelig, gerne varm belysning op på veje og stisystemer
  • området holdes rent og ordentligt. Affald og hærværk sender et signal om, at ingen tager sig af området, og det øger risikoen for indbrud
  • gøre det tydeligt, hvem der tager sig af området. Der skal helst ikke være et 'ingenmandsland', som ingen er ansvarlige for og som ikke bliver ordentligt vedligeholdt
  • fjerne eller ændre vildtvoksende buskadser og høje stakitter, der skaber mørke og døde vinkler i rummet mellem bygningerne samt langs stier og veje. Et bedre ind- og udsyn giver større tryghed og færre skjulesteder og flugtveje for tyven
  • gøre adgangsveje og parkeringsarealer synlige fra boligerne. Det vil skabe tryghed, nedbringe tyveri fra bilerne og gøre det sværere for tyven at begå kriminalitet uden at blive set.
Højt hegn, som tyven kan gemme sig bag
Høje plankeværk kan gøre det nemt for en indbrudstyv at arbejde, uden at blive set. Lavere plankeværk giver bedre ind- og udsyn - og dermed færre skjulesteder.

Tryghedsvandring

Har I lyst til at gøre mere, kan I arrangere en tryghedsvandring i jeres boligområde. I kan samle en gruppe beboere, driftsfolk og ansatte fra kommunen eller politiet og gå en tur igennem boligområdet. Her kan I udpege særligt utrygge områder, som I eller kommunen kan forbedre.

Tv-overvågning

På fællesområder i etagebebyggelser kan det være en fordel at supplere den naturlige overvågning med TV-overvågning. Det kan fx være på steder, hvor de eksisterende bygninger skærmer for overblik. TV-overvågning kan signalere, at I holder øje med kriminelle aktiviteter, og overvågningen kan til en vis grad være med til at øge trygheden.

Vær opmærksom på, at tv-overvågning er reguleret af lovgivningen og skal godkendes af det lokale politi.

Mere information hos SikkerhedsBranchen.

Materialer

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent