Vold i Danmark, skadestuetal 2016

2016 udgaven af den årlige rapport ”Vold i Danmark”

For sjette år i træk falder omfanget af registreret gentagen vold.

Rapporten belyser udviklingen af volden i Danmark, voldens karakteristika og ofrenes baggrund ud fra skadestuedata.

Rapportens resultater skal ses som en kortlægning og et overblik, der er værdifuldt i videre analyser. Denne rapports resultater skaber sammen med anmeldelsesstatistikker og selvrapporteringsundersøgelser et solidt vidensfundament for det videre arbejde med at forebygge vold.

  • ForfatterRambøll for DKR
  • Årstal2017
  • Antal sider80
  • Publikationen er gratis