Grooming

Uhyggelige hænder rækker der ud fra skærmen.

Når chatvennen i virkeligheden er voksen, og venskabet ender med et overgreb.

For mange børn og unge fylder de sociale netværk en stor del af deres onlineliv. I langt de fleste tilfælde giver det positive oplevelser med nye venner, men for nogle få ender 'venskabet' med et seksuelt overgreb.

Grooming er en gradvis proces

Forud for overgrebet har der ofte været en længere proces, hvor krænkeren har påvirket barnet til at overskride sine grænser. Denne proces kaldes for grooming, som er en række faser, krænkeren gennemgår med barnet for at kunne begå overgrebet – online eller fysisk.

Både ressourcestærke børn og børn med lavt selvværd kan blive narret og manipuleret til at overskride egne grænser, da grooming ofte er en længere proces. Børn med lavt selvværd og dårlige sociale relationer er dog særligt sårbare over for grooming, fordi de er ekstra modtagelige for ros og anerkendelse.

DKR

Grooming er ikke kun noget, som sker på nettet, men krænkeren har nemt ved at virke troværdig online, fordi barnet ikke har mulighed for at se krænkerens alder, kropssprog, mimik mv. Kontakten på nettet betyder også, at det ikke virker helt så farligt for barnet gradvist at overskride sine grænser, fx ved at begynde med at sende billeder af sig selv i undertøj for til sidst at sende nøgenbilleder.

Groomingens otte faser

1. Den kontaktskabende fase
Her forsøger krænkeren at skabe kontakt til barnet ved at lyve om sin identitet. Kontakten indledes oftest online.

2. Opbygning af venskabet
Når kontakten er etableret, vil krænkeren typisk forsøge at afdække særlige problemer, ønsker eller drømme, som barnet tumler med. Relationen udvikles over flere dage eller helt op til flere måneder.

3. Risikovurdering
Krænkeren vurderer herefter risikoen for at blive opdaget. Typisk vil krænkeren afprøve barnets evne til at holde på en hemmelighed, og danne sig et indtryk af, om barnets forældre eller omsorgspersoner kender til barnets færden på nettet.

4. Den eneste ene
Relationen styrkes, så barnet føler sig forpligtet over for det nye venskab. Barnet opfordres til at betro sig til krænkeren, og relationen testes ved at bede om noget til gengæld for fortroligheden. Relationen behøver endnu ikke at have en seksuel karakter, men hvis barnet er tøvende eller afvisende, så reagerer krænkeren ofte med skuffelse.

5. Det seksuelle tema afprøves
I denne fase antager grooming typisk en mere seksuel karakter. Krænkeren vil begynde at spørge ind til barnets erfaringer med kærester, seksuel aktivitet eller den fysiske udvikling. Krænkeren tilbyder sin viden og erfaring og sender nøgenbilleder af sig selv eller børn i seksuelle situationer for at afprøve barnets reaktion.

6. Det digitale overgreb arrangeres
Her foreslår krænkeren typisk at tale sammen over webcam eller at få tilsendt billeder af barnet. Det begrundes ofte med, at krænkeren vil se barnet, eller at barnets billeder er for dårlige. Krænkeren er i høj grad anerkendende og rosende, men når barnet giver efter, ændrer attituden sig til at være mere truende og krævende. Ofte trues barnet med at billeder eller webcam-optagelser offentliggøres.

7. Det fysiske møde arrangeres
Nogle krænker har som endelig mål at mødes fysisk med barnet for at gennemføre seksuel aktivitet. Ved grooming af yngre børn er det seksuelle tema ikke nødvendigvis blevet introduceret. Barnet kan derfor være af den overbevisning, at de skal mødes med en ven, der har fælles interesser. I sådanne tilfælde er det først ved det fysiske møde, at krænkeren kræver, at barnet medvirker i seksuel aktivitet.

Hvis barnet er tøvende eller afvisende overfor et møde, vil krænkeren som i fase 4 reagere insisterende og med skuffelse. Krænkeren vil typisk også bruge trusler om offentliggørelse af billeder eller optagelser som afpresning til at gennemføre et fysisk møde.

8. Hemmeligheden fastholdes
Gennemgående for denne og de tidligere faser er, at krænkeren understreger det unikke forhold, og at andre ikke vil kunne forstå det, hvorfor barnet må holde det hemmeligt. Ofte vil krænkeren pålægge barnet ansvar, skyld og skam og påstå, at barnet har gjort noget ulovligt og vil blive straffet.

Du kan finde mere viden og gode råd om tryg og sikker adfærd på nettet for børn og unge på Sikker chat.

Europol står bag filmen "Sig nej" som viser to fælder, børn og unge kan risikere at falde i på nettet: grooming og sextortion. 

Gode råd

Forældre kan hjælpe

Anerkend at de sociale medier er en uundværlig del for børn og unges liv, og manglende tilstedeværelse online kan føre til at barnet isoleres

Vis en aktiv og positiv interesse for børnenes færden på de sociale medier. Det er en lige så vigtig del af deres liv som skolen og fritidsinteresserne

Fortæl børnene, at der findes børnelokkere, svindlere og bedragere på nettet, og at de skal fortælle, hvis de er udsat for noget ubehageligt

Tal med børnene om, at de har ret til at få deres grænser respekteret, og at de kan være med til at stoppe de kriminelle, hvis de fortæller om det til en voksen. Lovgivning, moral og etik er det samme i den fysiske verden som i cyberspace

Fortæl børnene, at i sager om seksuelle krænkelser på nettet, er det den voksne, der er den kriminelle, og at børn har ret til at blive beskyttet og få hjælp mod det.

Paragraf

Det er strafbart

§231

For grooming straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.

Materialer