Voldtægt

Ung kvinde.

Mange forbinder voldtægt med et overfald et offentligt sted, hvor en ukendt gerningsperson tvinger offeret til sex ved at bruge fysisk vold. Denne type voldtægt er dog ikke den mest udbredte. Seksuelle overgreb sker i langt højere grad mellem personer, der kender hinanden i forvejen.

Kendetegn ved mange seksuelle overgreb

 • Offer og gerningsperson kender ofte hinanden i forvejen – enten som venner, kærester eller bekendte
 • Overgrebet sker ofte i enten gerningspersonens eller offerets private hjem
 • Cirka hvert tredje seksuelle overgreb sker i forbindelse med en fest eller bytur
 • De fleste ofre for seksuelle overgreb er teenagere og unge under 24 år
 • Der er ikke nødvendigvis fysisk tvang eller vold involveret ved overgrebet. Over halvdelen af overgrebene efterlader ikke synlige skader eller mærker.

Vær opmærksom på hinanden

Sex skal være frivilligt for begge parter, så derfor er det vigtigt at være opmærksomme på hinanden og aflæse og fornemme hinandens signaler. Mærk efter i situationen – før, under og efter sex – så I finder ud af, om I vil det samme og giver hinanden plads til at ændre mening undervejs.

 • Det er vigtigt, at du er opmærksom på og respekterer dine egne og den andens grænser
 • Situationen kan opleves forskelligt. Er du i tvivl om, hvad den anden har lyst til, så spørg direkte
 • Undgå situationer, hvor I begge eller en af jer er meget fulde og kan have svært ved at vurdere situationen, fornemme grænser eller sige fra. Alkohol kan gøre, at I får svært ved at opfatte og læse signaler.

Unge kan have svært ved at tale om seksualitet og grænser, og de kan se mere om emnet på Tune Ind.

Voldtægt i parforhold

Vold i parforhold kan komme til udtryk som både psykisk , fysisk og seksuel vold. Her er det vigtigt at være opmærksom på de tidlige tegn og søge hjælp. Kontrollerende adfærd og trusler fra din partner kan være en optakt til et overgreb og skal tages alvorligt. Søg hjælp hos familie eller venner, hos din læge, på krisecentre eller hos din kommune, hvis du oplever vold eller trusler om vold i dit forhold.

Vær opmærksom på, at

 • Du har altid ret til at sige fra, også over for din partner
 • I er to om at bestemme, hvad god sex er
 • Hvis konflikter i dit parforhold er ved at udvikle sig voldeligt, skal du søge hjælp. 

Konsekvenser af et seksuelt overgreb

Et seksuelt overgreb er en alvorlig hændelse, som kan have store personlige konsekvenser for den, det går ud over.

Forskningen viser at ofre for et seksuelt overgreb kan opleve en ufrivillig lammelse som reaktion i situationen, hvor ofret ’fryser’ og bliver passiv og ude af stand til at gøre fysisk og/eller verbal modstand. Det er en kendt reaktion på en traumatisk oplevelse, der også kan være forbundet med efterfølgende PTSD og depression.

Mange oplever, at et overgreb påvirker deres forhold til sex, og de får sværere ved at stole på andre mennesker. Mange, særligt unge, føler sig skamfulde og flove og får påvirket deres selvværd.

Det er meget individuelt, hvordan man reagerer på et seksuelt overgreb. Eksempler på reaktioner kan være 

 • Angst
 • Følelse af skyld eller selvforagt
 • Følelsesmæssig lammelse, hvor det er svært overhovedet at mærke noget
 • Hovedpine eller hukommelsesbesvær.

Læs mere om reaktioner efter en voldtægt

Her kan du få hjælp

På vores Danmarkskort kan du se de steder, du kan kontakte, hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller en voldtægt. Der er også steder, du kan henvende dig, hvis du har brug for at snakke om svære spørgsmål om sex. 

Undgå at begå overgreb

Hvis du har begået et seksuelt overgreb eller er bange for at kunne finde på det, er der forskellige muligheder for at få hjælp.

Få rådgivning og hjælp her. 

Tre kategorier

Overfaldsvoldtægt
Tvungen sex eller forsøg på tvungen sex, som foregår i det offentlige rum, og hvor gerningspersonen og offeret ikke kender hinanden.

Kontaktvoldtægt
Tvungen sex eller forsøg på tvungen sex, hvor gerningspersonen og offeret er venner, bekendte, kollegaer eller på anden måde har en relation før overgrebet.

Partnervoldtægt
Tvungen sex eller forsøg på tvungen sex, hvor gerningspersonen og offeret er nuværende eller tidligere kærester, ægtefæller eller partnere.

Kilde: Heinskou et. al. 2017

Podcast om samtykke og voldtægtsmyter

Lyt til de to afsnit i Det Kriminalpræventive Råds podcastserie ’Forebyg Forbrydelsen!’, der handler om voldtægtsmyter og samtykke til sex.

Lyt til podcast om voldtægtsmyter på Spotify eller Apple Podcasts

Podcast om samtykke til sex på Spotify eller Apple Podcasts

Materialer

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent