Forside til 'Analyse af anmeldte trusler efter straffelovens paragraf 266'

Analyse af anmeldte trusler

Analyse af anmeldte trusler efter straffelovens § 266

Fra 2015 til 2020 er der næsten sket en fordobling i antallet af anmeldte trusler på livet i Danmark. De fleste trusler på livet finder sted i den fysiske verden, men digitale trusler, der fx fremsættes på sociale medier, fylder mere og mere. Hvor det i 2015 kun var 5 % af det samlede antal trusler på livet, der var digitale, var det i 2020 steget til 15 %.

Formålet med analysen er at søge at afdække mulige forklaringer på denne vækst. På baggrund heraf fremlægges der anbefalinger til mulige prioriteringer af indsatsområder, der er særligt relevante i en forebyggelseskontekst.

  • ForfatterCenter for Kriminalitetsanalyse og Det Kriminalpræventive Råd
  • Årstal2022
  • Antal sider63
  • Publikationen er gratis