Materialer og post

På grund af skærpede corona-restriktioner udsender vi ikke trykte materialer før januar 2021. Du kan stadig bestille materialer.

Fysisk post til DKR vil ikke blive læst før den 4. januar 2021. Du er velkommen til at sende en mail til dkr@dkr.dk, som vi vil besvare hurtigst muligt.

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vold

Volden har generelt været faldende, men i 2015 stiger anmeldelser af arbejdsrelaterede vold kraftigt. Det påvirker det samlede anmeldelsestal. 

* Stigningen i 2015 skyldes, at man nu skal anmelde arbejdsrelateret vold, før man kan få udbetalt erstatning fra Erstatningsnævnet.

Se flere tal

Kilde: Danmarks Statistik

Hvorfor bliver nogle kriminelle?

Teorien om situationsbestemt handling  har en forklaring. 

Illustration om cyber crime

Skurke i cyberspace

Beskyt dig mod grænseløse trusler

Kriminalitet og minoritetsgrupper

 Omfang, årsager og forebyggelsesmuligheder.