Materialer og post

På grund af corona-restriktioner vil fysisk post til DKR kun blive læst en gang om ugen.

Du er velkommen til at sende en mail til dkr@dkr.dk, som vi vil besvare hurtigst muligt.

Du kan stadig bestille trykte materialer eller downloade dem i pdf-format. 

Vold

Volden har generelt været en smule faldende, men i 2015 stiger anmeldelser af arbejdsrelaterede vold kraftigt. Det påvirker det samlede anmeldelsestal. 

* Stigningen i 2015 skyldes, at man nu skal anmelde arbejdsrelateret vold, før man kan få udbetalt erstatning fra Erstatningsnævnet.

Se flere tal

Kilde: Danmarks Statistik

Hvorfor bliver nogle kriminelle?

Teorien om situationsbestemt handling  har en forklaring. 

Skurke i cyberspace

Beskyt dig mod grænseløse trusler

Kriminalitet og minoritetsgrupper

 Omfang, årsager og forebyggelsesmuligheder.