Sammen mod kriminalitet

Vold

Volden har generelt været en smule faldende, men i 2015 stiger anmeldelser af arbejdsrelaterede vold kraftigt. Det påvirker det samlede anmeldelsestal. 

* Stigningen i 2015 skyldes, at man nu skal anmelde arbejdsrelateret vold, før man kan få udbetalt erstatning fra Erstatningsnævnet.

Se flere tal

Anmeldt vold 2010-2020

Kilde: Danmarks Statistik

Hvorfor bliver nogle kriminelle?

Teorien om situationsbestemt handling  har en forklaring. 

Skurke i cyberspace

Beskyt dig mod grænseløse trusler