Kriminalitet og minoritetsgrupper

 Omfang, årsager og forebyggelsesmuligheder.

Vold

Volden har generelt været faldende, men i 2015 stiger anmeldelser af arbejdsrelaterede vold kraftigt. Det påvirker det samlede anmeldelsestal. 

* Stigningen i 2015 skyldes, at man nu skal anmelde arbejdsrelateret vold, før man kan få udbetalt erstatning fra Erstatningsnævnet.

Se flere tal

Kilde: Danmarks Statistik

Hvorfor bliver nogle kriminelle?

Teorien om situationsbestemt handling  har en forklaring. 

Illustration om cyber crime

Skurke i cyberspace

Beskyt dig mod grænseløse trusler

Billede af en lille pige med et skilt hvor der står "Nabohjælp, her er der altid nogen hjemme"

Nabohjælp nytter

Hent den gratis app og og gør det svært at være indbrudstyv i dit område!