De usynlige følger af kærestevold

Undersøgelse af de mulige sociale og sundhedsmæssige følger af kærestevold og anden voldsudsættelse blandt unge i Danmark. Undersøgelsen afdækker i hvor høj grad de unge, der udsættes for vold i et kæresteforhold, har kontakt til sundhedsvæsenet, og hvor hyppigt de politianmelder vold, for derigennem at vurdere mulighederne for en øget indsats i disse myndigheder med henblik på at stoppe volden og forebygge gentagen vold. Undersøgelsen er en registerbaseret opfølgning på kærestevoldsundersøgelsen i 2007. 

  • ForfatterKarin Helweg-Larsen Rikke Plauborg
  • Årstal2014
  • Antal sider60
  • Publikationen er gratis