Baggrundsviden om Nabohjælp

En svensk forskningsgennemgang fra 2008 konkluderer, at nabohjælp har en signifikant og ønskelig effekt på kriminalitetsniveauet.

De vigtigste overordnede konklusioner fra forskningsgennemgangen er, at:

 • 15 af 18 evalueringer dokumenterer en positiv effekt på kriminalitetsniveauet, mens kun tre viser en negativ effekt
 • De forskellige nabohjælpsinitiativer fulgtes af en mindskning i kriminalitetsniveauet med mellem 16 og 26 %.

Det dominerende resultat af den samlede undersøgelse er derfor ifølge rapporten, at nabohjælp er et effektivt tiltag for at mindske kriminalitetsniveauet i et område.

DKR har operationaliseret forskningsgennemgangens fire elementer i konkrete indsatser, der skal påvirkes for at vi kan opnå effekten på op til 26%. Vi udvikler indsatser til

 1. at få tyven til at give op
 2. at øge opdagelsesrisikoen
 3. at skabe følelsen af kontrol hos borgerne
 4. at øge trivsel i vores nærområder.

Nabohjælp.dk er udviklet i samarbejde med TrygFonden. 

Nabohjælp i etageejendomme

I Sverige og i Danmark er der foretaget kvalitative undersøgelser af nabohjælp i etageejendomme. Erfaringerne fra begge lande er, at det forebygger indbrud og fremmer trygheden.

Den svenske undersøgelse af ”grannsamverkan i flerfamiljshus” viser et fald i kriminalitet i to undersøgte boligområder på hhv. 23 % og 36 % efter at der blev indført nabohjælp. Undersøgelser angiver følgende som grund til at nabohjælp har effekt i områder med etageboliger:

 • Uddannelse (af aktive beboere) samt information om forebyggelse fører til at beboerne passer bedre på deres ejendele
 • Social kontrol; når man kender hinanden ved man også hvem der ikke bor i området. De manges opmærksom bliver til effektiv beskyttelse
 • I et trygt miljø trives beboere og kommer mere ud af boligen. Hermed er der større sandsynlighed for at krminalitet opdages
 • Netværket kan øge den sociale stabilitet i området. Den øgede sociale kontakt kan gøra området mere roligt og mindske eventuel kriminaltiet, selv blandt beboerne.

I Danmark er et projekt med at indføre nabohjælp i et stort alment boligområde evalueret med det formål, at videregive erfaringer til andre lignende boligområder.

 • Evalueringen peger på, at beboerne i Vejleåparken i Ishøj finder stor identifikation og tryghed i nabohjælpsklistermærket, som har en vis legitimitet. Det er altså vigtigt som naboer at hjælpe hinanden, og det er også vigtig at skilte med det.
 • Gevinsten ved Nabohjælp er ifølge de interviewede beboere en oplevelse af tryghed. Nabohjælp har værdi som en fælles referenceramme, en anledning til at komme hinanden ved. Samtidig bør man trække på værdien af den tryghed, der i forvejen er i boligområdet, og som er baseret på sociale relationer til især naboer og nabohjælpen i hverdagen. 
 • Nabohjælp som en god fortælling om stedet. Det er vigtigt, at Nabohjælp ikke bliver udpeget som et projekt for socialt udsatte boligområder, for det appellerer ikke til beboere. Derfor bør man være omhyggelig med, hvad man kalder Nabohjælpsordningen. Og det er vigtigt at fremhæve Nabohjælp som en god fortælling om området.

Materialer

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent

Kilder

Grannsamverkan förebygger brott. Brå-rapport 2008:9

Gemeinschaft. Evaluering af nabohjælpsprojekt i Ishøj