Forside af rapporten: Vold i Danmark belyst ved tal fra skadestuerne 2019/2020

Vold i Danmark, skadestuetal 2019 og 2020

Rapporten belyser udviklingen af vold ud fra skader, der er behandlet på skadestuer.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i oplysninger om samtlige voldsskader, der er behandlet på de danske skadestuer i perioden 1995 til 2020. Den beskriver bl.a. hvem der udsættes, hvilke skader, der er tale om, konsekvenserne af volden samt effekten af covid-19 på antallet af voldsskader i 2020.

  • ForfatterUdarbejdet af Rambøll for Det Kriminalpræventive Råd
  • Årstal2022
  • Antal sider121
  • Publikationen er gratis