Fakta om ungdomskriminalitet

Kriminalitet forbindes ofte med ungdomsårene, men det er de færreste kriminelle unge, der begår kriminalitet som voksne.

Tendensen i ungdomskriminalitet viser, at færre børn og unge mellem 10-17 år bliver mistænkt eller sigtet for lovovertrædelser i forhold til tidligere. Fra 2006 til 2016 er der sket mere end en halvering i antallet af mistanker/sigtelser for straffelovsovertrædelser blandt børn og unge. Fra 2016 og frem til nu er udviklingen gået op og ned, men har de seneste par år været på niveau med 2016. 

I 2022 blev 6.585 personer mellem 10-17 år mistænkt eller sigtet for at bryde straffeloven. Langt de fleste af dem var drenge. Antallet af mistænkte/sigtede personer følger alderen, så der er færrest blandt de 10-årige og flest blandt de 17-årige. Butikstyveri, vold og trusler er de mest almindelige former for kriminalitet blandt børn og unge. 
 
En enkelt person kan blive mistænkt eller sigtet for flere lovbrud. I 2022 var antallet af lovbrud pr. person det laveste, hvor 10-17-årige i gennemsnit blev mistænkt eller sigtet for 1,8 lovbrud. 
 
Når man ser på kriminalitetsniveauet blandt personer mellem 10-75+ år, er det mest almindeligt at være mistænkt eller sigtet, når man er i starten af teenageårene og frem til midten af 20’erne. I 2022 var der flest sigtede i alderen 17-18 år. 
 
Selvom kriminalitet typisk begås i ungdomsårene, er det sjældent, at børn og unge er mistænkt eller sigtet, når man ser på alle 10-17-årige i befolkningen. Hvert år bliver ca. 1 % i denne aldersgruppe registreret for brud på straffeloven. 

Kriminalitet med vennerne

Vennegrupper og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for unges udvikling og hverdagsliv. Det er helt normalt, at unge hænger ud i grupper. Dog kan nogle af disse ungdomsgrupper skabe problemer og have kriminalitet som et samlingspunkt. Langt de fleste kriminelle ungdomsgrupper opløses eller skifter karakter med tiden, og de fleste unge er kun kortvarigt med i en sådan gruppe. 
 
'Ungeprofilundersøgelsen' fra 2015 peger på, at ca. 3 % af unge i 7. - 9. klasse indgår i en kriminel ungdomsgruppe, defineret som 

 • en ungdomsgruppe, der har holdt sammen i mere end tre måneder 
 • som primært mødes på gaden 
 • hvis ulovlige aktiviteter udgør en del af gruppens identitet. 

 
En rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at færre børn og unge begår lovovertrædelser sammen i grupper end det tidligere var tilfældet.  I 2022 var der i 80 % af sagerne kun én person mistænkt eller sigtet. 

Du kan læse mere om kriminelle og problemskabende ungdomsgrupper her. 

Når ungdomskriminaliteten bliver digital

I takt med at samfundet bliver mere digitaliseret, og unge bruger internettet mere, vil ungdomskriminalitet også udvikle sig. Undersøgelsen 'Unges Kriminelle Adfærd på Nettet' fra 2018 fokuserede på kriminalitet begået online af personer i alderen 12-25 år. Undersøgelsen viser, at: 

 • 5%  har delt et seksuelt billede/video af andre uden samtykke 
 • 5% har hacket eller lavet DDoS angreb 
 • 3% har svindlet med forældres betalingskort 
 • 1% har svindlet med andres betalingskort.  

Undersøgelsen peger også på, at en del af de unge, som har prøvet hash eller andre ulovlige stoffer, har købt det via sociale medier eller kryptomarkeder, som kendes under navnet mørkenettet eller darkweb. 

I undersøgelsen kan man læse mere om, hvilken kriminalitet unge begår på internettet, hvordan og hvorfor de gør det, og hvad der, ifølge de unge selv, kan få dem til at stoppe. 

Årsag til at børne- og ungdomskriminaliteten er faldet

Undersøgelsen 'Fra barndommens gade til cyberspace' fra 2017 fremhæver nogle mulige forklaringer på det markante fald i børne- og ungdomskriminaliteten fra 2006 til 2016: 

 1. Den teknologiske udvikling har gjort det sværere at begå kriminalitet og har åbnet for en fundamental anden måde at være sammen på. 
 1. Den socioøkonomiske udvikling har mindsket arbejdsløshed blandt forældre og andre voksne, hvilket har øget velstanden blandt børn og unge. 
 1. Den sociale udvikling har medført, at børn og unge inkluderes bedre i familien og i skolen. De har fået mere selvkontrol og er blevet mere orienterede mod fremtiden. 

Derudover antages tre forstærkningseffekter at have yderligere indflydelse på udviklingen:

 • Når en person undlader at begå en kriminel handling, mindskes risikoen for gentagne kriminelle handlinger.  
 • Når man undgår risikofyldt adfærd, reduceres risikoen for at begå en kriminel handling. 
 • Når kriminaliteten falder blandt jævnaldrende og venner, øges sandsynligheden for, at ens egen kriminalitet også falder. 

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge

For at forebygge ungdomskriminalitet kan man sigte mod forskellige forhold i den unges liv og samfundet omkring dem. Det kan være hensigtsmæssigt at sammensætte en indsats, som retter sig mod flere risikofaktorer og beskyttende faktorer på én gang. 

Materialer

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Tine Fuglsang
Analytiker

Kilder

Flemming Balvig 2017: Fra barndommens gade til cyberspace 

Jakob Demant et al. 2018: Unges Kriminelle Adfærd på Nettet 

Justitsministeriets Forskningskontor 2023: Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2013 - 2022 

Rannvá Møller Thomsen og Jakob Demant 2016: "Kriminalitet og Risikoadfærd" i Ungeprofilundersøgelsen 2015 

Maria Libak Pedersen 2016: "Kriminelle ungdomsgrupper" i Ungeprofilundersøgelsen 2015.