Undervisningsmateriale til forebyggelse af seksuelle overgreb

Sex, flirt og lyst er for de fleste unge noget dejligt, men det rummer også en del usikkerhed og risiko for misforståelser og grænseoverskridelser. Sex og Samfund har udarbejdet undervisningsmateriale for Det Kriminalpræventive Råd til forebyggelse af seksuelle overgreb, der sætter fokus på bl.a. grænser, signaler og samtykke.

Mange unge kan komme i tvivl om egne og andres signaler og grænser, og de kan have svært ved at tale med andre om sex, flirt, scoringer og især de oplevelser, som er svære eller grænseoverskridende. Mange unge mener, at det altid er vigtigt at sikre samtykke til sex, men det kan være svært at praktisere samtykke. En hel del unge oplever fx udfordringer med at spørge til og udtrykke samtykke til sex. For hvordan siger man ja eller nej? Hvordan viser man sin interesse eller giver en omsorgsfuld afvisning? Der er behov for at klæde de unge bedre på til at navigere i seksuelle relationer med andre unge, så de undgår at ende i seksuelle overgreb. 

Unge kan have svært ved at tale med hinanden om seksuelle emner, og der er ikke altid en dialog om det i skolen. Sex og Samfund har udarbejdet undervisningsmateriale for Det Kriminalpræventive Råd, der sætter fokus på emner som flirt, sex, samtykke, grænser og normer og giver undervisere redskaber til at sætte emnerne på dagsordenen i grundskolen, erhvervsskolerne, FGU og på gymnasier. Materialet er afprøvet og udviklet i tæt samarbejde med elever, lærere og fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser. 

Om undervisningsmaterialet 

Der er udarbejdet tre undervisningsmaterialer, hvor et er målrettet 9. klasse, et andet 10. klasse/EUD/FGU, og det tredje er målrettet gymnasier. Materialerne er i praksis opdelt i tematiske kapitler med øvelser, der giver de unge mulighed for at arbejde i dybden med temaer som flirt, sex, samtykke, normer og kønsstereotyper, grænser, overgreb, lovgivning, rettigheder og at skabe positive forandringer for sig selv og andre. Materialerne er dermed med til at øge unges opmærksomhed på seksuelle grænser, samtykke og grænseoverskridelser. Formålet med undervisningsmaterialerne er at udvikle unges kommunikative (verbale og nonverbale) kompetencer, så de kan navigere i deres seksuelle relationer med andre unge. Materialerne er også med til at udvikle elevernes evner og motivation for at handle både individuelt og i fællesskab for at fremme den seksuelle trivsel. Dermed har materialet det overordnede formål at forebygge seksuelle overgreb blandt unge. 

Øvelserne i undervisningsmaterialerne tager udgangspunkt i film og medier, konkrete cases og eksempler fra Sexlinien samt en historie fra podcasten 'Grænseland – samtaler med mænd om sex', som er udviklet af Dagbladet Information og støttet af Foreningen Roskilde Festival. 

Film og lydklip til undervisningsmaterialet

Status på den nye samtykkelov

Siden 2021 har samleje uden samtykke været en voldtægt, men hvad er samtykke, og hvad er danskernes syn på samtykke?

Læs mere om samtykkeloven herunder ved at 'folde' teksten ud ved hver overskrift.

Det er strafbart at have sex med en person, der ikke samtykker 

Fra 1. januar 2021 trådte den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse straffens loven paragraf 216 (også kaldet samtykkeloven) i kraft, som gør det strafbart at have sex med en person, der ikke samtykker. Før kunne man kun dømmes for voldtægt, hvis der var vold, trusler eller tvang involveret, eller hvis offeret havde været i en tilstand, som gjorde dem ude af stand til at modsætte sig handlingen. 

Hvad er samtykke? 

Samtykke er, når man udtrykker, at man er enig, giver tilladelse eller tilslutter sig noget. Man kan fx give samtykke ved at udtrykke et ja til en flirt eller til sex, og det kan se ud på flere måder. Det kan fx være med ord, lyde eller med kropssprog. 

 • Langt de fleste unge mener, at det er vigtigt altid at sikre samtykke til sex, men en del oplever udfordringer med at kommunikere om samtykke i praksis. 
  • En del unge mænd har svært ved at spørge til samtykke til sex med ord, mens en del af de unge kvinder har svært ved at udtrykke, om de samtykker.  
 • De fleste danskere udtrykker samtykke ved kropssprog og mimik snarere end ord, men en stor del har svært ved at afgøre, om der er samtykke til sex, hvis samtykket ikke udtrykkes med ord.  
 • En del unge oplever, at det kan være lettere at spørge til og udtrykke samtykke, når de er påvirket af alkohol, men en væsentlig andel af de unge oplever også, at det er svært at afgøre, om der er samtykke til sex, når der er alkohol involveret. 
 • En del unge undervurderer deres jævnaldrendes holdning til vigtigheden af samtykke til sex. 

Kilde:  Stereotype forestillinger om voldtægt og holdning til samtykke, Det Kriminalpræventive Råd 

 • Der er en overrepræsentation af unge i voldtægtsanmeldelserne 
 • Mange kvinder oplever, at deres gentagende forsøg på afvisning ikke respekteres 
 • Voldtægtssagerne viser behov for særlig opmærksomhed på følgende situationer 
  • Passivitet: Opgiven modstand eller passivitet forstås som tegn på samtykke 
  • Sovende eller bevidstløs tilstand: En del oplever at vågne ved, at nogen er påbegyndt samleje med dem, mens de sov 
  • Vedvarende opmærksomhed på samtykke og kommunikation: En del oplever, at der sker en ændring under et ellers gensidigt samtykkende samleje, hvor samlejet pludselig ændrer karakter uden kommunikation, fx fastholdelse, halsgreb eller skifte fra vaginalt til analt samleje.  

Kilde: Kronik ”Københavns Politi: Misforståede antagelser om samtykke går igen i voldtægtssager”. Politikken den 26. september 2023 

 

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent
Kriminalitet

Viden om seksuelle overgreb

Politiets side om voldtægt: www.anmeldvoldtaegt.dk 

Socialstyrelsens side om seksuelle overgreb: www.socialstyrelsen.dk/born/overgreb 

DKR’s side om fakta om voldtægt www.dkr.dk/vold-og-voldtaegt

DKR's side om voldtægt https://dkr.dk/vold-og-voldtaegt/voldtaegt

Underviser

Undervisning i praksis

Læs, hvordan man anvender materialet i praksis og få adgang til film og lydklip, som undervisningsmaterialet henviser til, på denne side.

Gå til siden her

Lyt til podcast

Podcast om samtykke og voldtægtsmyter

Lyt til de to afsnit i Det Kriminalpræventive Råds podcastserie ’Forebyg Forbrydelsen!’, der handler om voldtægtsmyter og samtykke til sex.

Podcast om voldtægtsmyter på Spotify eller Apple Podcasts

Podcast om samtykke til sex på Spotify eller Apple Podcasts