Offerundersøgelse 2017

Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold og trusler om vold.

Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for tvangssamleje. Det er disse undersøgelser, der er i centrum i denne rapport, hvor der også – når det er muligt – sammenlignes med tidligere, tilsvarende undersøgelser. Interviewene i 2016 er foretaget jævnt fordelt hen over året.

  • ForfatterAnne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig
  • Årstal2017
  • Antal sider185
  • Publikationen er gratis