Fakta om hæleri

Hæleri er en kriminel handling, hvor man sælger, opbevarer eller køber stjålne genstande.

Stjålne varer købes mange gange i god tro, og handlingen er derfor ikke omfattet af straffelovens bestemmelser. Hæleri er dog forudsætningen for, at det kan betale sig at begå tyveri og indbrud, og man er derfor med til at holde tyvens forretning i gang, hvis man køber stjålne varer.

Aktuelle tal

I 2019 blev der anmeldt 1776 tilfælde af hæleri og 15 tilfælde af uagtsomt hæleri. Det reelle omfang af fx handel med stjålne varer er dog mange gange større. På baggrund af beregninger fra Center for Kriminalitetsanalyse, anslår vi, at:

  • Omkring 250.000 danskere købte stjålne varer i 2019
  • Erstatningsværdien af varerne udgjorde ca. 2 milliarder kroner
  • Danskerne købte ca. 600.000 genstande, der stammede fra indbrud og tyverier fra private og virksomheder
  • Det skønnes at ca. 150.000 genstande stjålet i Danmark i 2019 blev solgt i udlandet. De havde en samlet værdi på ca. ½ milliard kroner.
  • Omtrent en fjerdedel af de købte varer stammer fra indbrud hos private borgere.
  • Næsten alle stjålne smykker og ure, der sælges i Danmark, stammer fra indbrud hos private, mens andre varetyper, for eksempel tøj, hyppigere stammer fra butikstyverier.
  • En betydelig del af handlen med stjålne varer foregår på nettet. 61 % af danskerne, der blev tilbudt hælervarer i 2019, oplevede det på købs- og salgsplatforme og sociale medier. Det er en stigning fra 35 % i 2015
  • 78 % af danskerne synes, det er svært at vide, om varer, de køber brugt på nettet, er stjålne 
  • Personer, der sigtes for hæleri, er langt overvejende mænd. Aldersmæssigt fylder yngre voksne under 35 meget.
  • Fire ud af fem, der sigtes for hæleri, har dansk nationalitet, mens rumænske statsborgere fylder relativt meget blandt udenlandske sigtede.

Hvilke hælervarer sælges i Danmark?

Ikke alle genstande der stjæles, bliver solgt på det danske hælermarked. Nogle sælges i udlandet, andre bruges af tyven selv og sælges derfor ikke videre.

Figuren viser, hvordan genstande stjålet i Danmark indgår på det danske og internationale hælermarked.

Det danske hælermarked

Forebyggelse af hæleri

Ved at gøre det svært eller mere risikabelt at købe og sælge stjålne varer, kan vi nedbringe motivationen for at stjæle varerne i første omgang. 

Se hvordan du undgår at købe stjålne varer

Hvad end man har handlet i god tro eller ej, skal stjålne varer returneres til deres rette ejer. Man kan eventuelt anlægge et civilt søgsmål, hvis man vil forsøge at få de penge igen, man har betalt for en stjålen vare.

Det siger loven

Hæleri straffes efter straffelovens §290. Hvis man køber stjålne genstande og udviser grov uagtsomhed kan man straffes efter straffelovens §303.

Lovgivning omkring hæleri
Tine Fuglsang
Analytiker