Kædesvig

Kædesvig er en måde at snyde samfundet for moms og skat. Det koster os formentlig flere hundrede millioner hvert år.

Nogle virksomheder kommer ufrivilligt til at støtte kriminelle. Det sker på grund af kædesvig – en form for organiseret økonomisk kriminalitet, der går ud på at snyde for skat og moms. Det koster samfundet mange millioner kroner i tabte skatteindtægter hvert år, viser tal fra SKAT baseret på afgørelser. Alene i 2014 var der tale om næsten en halv milliard kroner.

Lang kæde af underleverandører

Kædesvig er en betegnelse for systematisk skatte- og momskriminalitet, der typisk begås af underleverandører i servicebrancher. Kædesvig er kendetegnet ved, at det er uklart, hvilket selskab der faktisk udfører de konkrete serviceydelser.

Ved at bruge en lang kæde af underleverandører bliver det uklart for myndighederne, hvilket selskab der skal betale skat og moms. I sidste ende lander pengene som regel i et såkaldt skraldespandsfirma, et firma der er stiftet for at snyde skattemyndighederne. Når myndighederne bliver opmærksomme på svindlen og kommer til bunds i kæden af underleverandører, er det svært at stille de egentlige kriminelle til ansvar.

Kædesvig foregår især i brancher med ufaglært arbejde, fx rengørings- og nedrivningsbranchen. I nogle tilfælde står personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet bag.

Virksomheder kan forebygge kædesvig

Med enkelte tiltag er det forholdsvis nemt og billigt at forebygge kædesvig. Først er det vigtigt, at virksomheder bliver opmærksomme på problemet. Derpå kan man som virksomhed tage stilling til, hvornår og hvordan underleverandører må anvendes.

Materialer