Voldtægt der anmeldes I

Delrapport I: fokus, metode og grundmateriale

En undersøgelse af anmeldte voldtægter 2000-2002.  Denne undersøgelse belyser langt flere aspekter ved de politianmeldte voldtægter end den tidligere, og den repræsenterer utvivlsomt den mest omfattende undersøgelse på dette område, der hidtil er gennemført i Danmark. Undersøgelsen er blevet til i et unikt tværfagligt samarbejde, hvor bl.a. jura, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab har været repræsenteret, og hvor der har deltaget såvel praktikere som forskere.

  • ForfatterFlemming Balvig m.fl.
  • Årstal2009
  • Antal sider80
  • Publikationen er gratis