Voldtægt der anmeldes VI

Delrapport VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet

Rapporten giver et overblik over, hvor langt i retssystemet voldtægtsanmeldelser kommer og ser samtidig på udvalgte betydningssammenhænge for denne retlige ’udskillelsesproces’.

  • ForfatterFlemming Balvig m.fl.
  • Årstal2011
  • Antal sider76
  • Publikationen er gratis