Indbrud

Du kan godt gøre noget

  1. Få solide døre og vinduer med gode låse

  2. Sørg for lys udendørs, der tænder automatisk / sensorstyret udendørs lys

  3. En høj hæk giver ro - også til at bryde ind. Du kan klippe hækken ned.

Indbrud i private hjem

 
 
Fra 2007 skete der en markant stigning i antallet af anmeldte indbrud – en stigning, der toppede i 2009 med 48.670 anmeldte indbrud.

Siden 2011 er antallet af anmeldelser imidlertid faldet, og indbrudsniveauet i 2021 og 2023 er på det laveste niveau længe.

Baggrundsviden om indbrud

Anmeldte indbrud i beboelse

Kilde: Danmarks Statistik STRAF20 - Indbrud i beboelse

Nyt om indbrud

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Senest opdateret 21-06-2024