Konfliktmægling

Mægling er en metode, hvor man bringer ansvaret for problemløsningen tilbage til konfliktens parter. De skal med hjælp fra en mægler selv finde frem til mulige løsninger på deres uoverensstemmelse.

Konfliktmægling giver parterne følelsen af ejerskab, ansvar og handlekraft og formentlig også en ny forståelse af, hvad konflikten skyldes, og hvordan den kan opfattes fra forskellige sider.

Mægling kan ske mellem to eller flere parter som deltager frivilligt. En upartisk, uddannet konfliktmægler faciliterer mødet. Mægleren får dialogen til at glide, og parterne finder selv en løsning, som de kan være tilfredse med.

Kriminalpræventiv effekt ved mægling

Konfliktmægling har vist sig virksomt over for børn og unge. Det reparerer relationen mellem de unge – eller mellem de unge og andre – og har vist sig i nogle former at have en kriminalpræventiv effekt.

Lærere, SSP eller politi kan være uddannede mæglere. Mæglere kan hyres udefra for at sikre mest mulig upartiskhed og tilstrækkeligt med kompetencer for at få en god proces.

Også i gadeplansarbejdet er konfliktmægling et værdifuldt redskab. På gadeplan kan opsøgende medarbejdere med kendskab til områdets unge få nys om konflikter under opsejling eller om pågående spændinger. Her kan mægling være en måde at genoprette relationerne mellem de unge.

Hvor holdes mæglingsmødet?

I praksis findes der i Danmark både ældre og nyere projekter, som bl.a. involverer unge kriminalitetstruede i mægling. Mæglingen kan foregå på skolen, hvor hændelsen måske er startet. Den kan også finde sted på gaden og i boligområder, eller den kan holdes hos politiet, i kommunen eller hos den part, som føler sig forurettet, fx ved hærværk eller lign. Der findes mange forskellige modeller.

En god proces

Det gør indtryk på den eller de unge at blive konfronteret direkte med den konfliktende part og at skulle reflektere over, hvad der er sket, og hvordan de kan undgå at konflikten optrappes eller lignende hændelser opstår. Mæglingen skal helst ske hurtigst muligt.

Mæglingen tager udgangspunkt i den aktuelle hændelse, og hvor parterne er, så processen bliver vedkommende og meningsfuld og drives af de involverede – frem for folk udefra. Ifølge forskning kan faciliterede møder mellem konfliktende parter eller offer og gerningsmand have en effekt på tilbagefald til kriminalitet, især hvis parterne er godt forberedt, relevant netværk inddrages, og processen styres af veluddannede mæglere.

 

Materialer

Henriette Andréa Nobili
Henriette Andréa Nobili
Chefkonsulent

Kilder

KORA 2015

Center for Konfliktløsning 2015.