Offerundersøgelse 2012

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet.
Offerundersøgelserne 2005 - 2011.

En landsdækkende repræsentativ interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 er der suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje.

Rapporten er blevet finansieret af Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet, og er gennemført af forskningschef i Justitsministeriet, Britta Kyvsgaard, og professor på Københavns Universitet, Flemming Balvig.

  • ForfatterJustitsministeriet
  • Årstal2012
  • Antal sider159
  • Publikationen er gratis