Adfærdsfokuseret konflikthåndtering

Anbefalinger og træning baseret på forskning i vold i arbejds- og hverdagslivet.