Privatlivspolitik for DKR

Her finder du information om, hvordan vi håndterer og behandler personoplysninger, og på hvilket grundlag dette sker. Du kan også læse, hvilke rettigheder - du som registreret - har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

DKR er en sammenslutning af brancheforeninger, styrelser og andre, der har en interesse i forebyggelse af kriminalitet. Vi arbejder både for at nedbringe antallet af kriminelle og antallet af ofre, og for at reducere fysiske steder og situationer, hvor kriminalitet finder sted. Vi ønsker desuden at fremme trygheden og samfundets robusthed over for kriminalitet.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Når du besøger Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, anvendes der cookies bl.a. til statistiske formål. Cookies kan fx give et overblik over, hvor mange besøgende, der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, der besøges. Du har som bruger mulighed for at vælge, hvilke cookies, der indsamles, eller fravælge alle cookies bortset fra dem, der er nødvendige for at siden fungerer.

Læs mere om cookies på dkr.dk.

Når du bestiller materialer, fx brochurer, rapporter og plakater via hjemmesiden, indtaster du oplysninger, som gemmes i vores system. Oplysningerne bruges til at kunne sende materialerne til dig og videregives ikke til tredjepart. Oplysningerne slettes efter tre måneder.

Vi anvender ikke oplysninger indsamlet fra andre offentlige eller private organisationer.

Det Kriminalpræventive Råd behandler personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til DKR’s hovedpostkasse dkr@dkr.dk, vil din henvendelse blive besvaret, hvorefter henvendelsen og eventuelle persondata vil blive slettet.

Læs vores privatlivspolitik for sociale medier.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Det Kriminalpræventive Råd opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager oplysninger om dig, fx i en mail du sender til os eller hvis du bestiller materialer via hjemmesiden, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert og i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger.

Desuden er der lavet foranstaltninger, som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Det Kriminalpræventive Råd varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet (dvs. ret til at have kontrol over egne data)
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det Kriminalpræventive Råd
Polititorvet 14
1780 KBH V
Tlf. 45 15 36 50
dkr@dkr.dk

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

DPO Danmark ApS
Rosengården 4, st.th, 1174 København K
Tlf. 77 34 46 00
E-mail: dpo-dkr@dpo-danmark.dk

Klager

Hvis du ønsker at klage over Det Kriminalpræventive Råds behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Privatlivspolitik for sociale medier.

Hvad er retsgrundlaget?

De indsamlede oplysninger behandles for at vi kan varetage vores opgaver som rådgivende organisation. Vores behandlingshjemmel er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Legitime interesser

Vi kan basere behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter, yde support såvel som forbedring og udvikling af vores hjemmesider og øvrig kommunikation (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Videregivelse til andre dataansvarlige og databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med DKR leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmesider.

 

Senest opdateret 03-04-2024