Privatlivspolitik for DKR

I vores privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag dette sker. Privatlivspolitikken informerer også om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

DKR er en sammenslutning af brancheforeninger, styrelser og andre, der har en interesse i forebyggelse af kriminalitet. Vi arbejder både for at nedbringe antallet af kriminelle og antallet af ofre, og for at reducere fysiske steder og situationer, hvor kriminalitet finder sted. Vi ønsker desuden at fremme trygheden og samfundets robusthed over for kriminalitet.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Når du besøger Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, anvendes der cookies bl.a. til statistiske formål. Cookies kan fx give et overblik over, hvor mange besøgende, der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, der besøges. Du har som bruger mulighed for at vælge, hvilke cookies, der indsamles, eller fravælge alle cookies bortset fra de, der er nødvendige for at siden fungerer.

Læs mere om cookies på dkr.dk

For at kunne modtage Det Kriminalpræventive Råds nyhedsbrev, skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Vi anvender mailservicen Marketingplatform, som opbevarer data inden for EU/EØS. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og på den måde blive slettet fra listen over modtagere. Du kan afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af de nyhedsbreve, der sendes, eller ved at skrive til dkr@dkr.dk

Når du bestiller materiale, indtaster du oplysninger, som gemmes i vores system. Oplysningerne bruges til at kunne sende dig materialerne og videregives ikke til tredjepart. Oplysningerne slettes automatisk efter tre måneder. 

Vi anvender ikke oplysninger indsamlet fra andre offentlige eller private organisationer..

Endelig behandler Det Kriminalpræventive Råd personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til DKR’s hovedpostkasse dkr@dkr.dk, vil din henvendelse blive besvaret, hvorefter henvendelsen og eventuelle persondata vil blive slettet. Hvis din henvendelse er omfattet af journaliseringspligt, vil du blive orienteret om dette i en e-mail fra os.

Hvis du har valgt at skrive til os på Messenger (Facebook), vil din besked blive slettet, så snart vi har besvaret den. Du vil få en automatisk besked om dette. 

Læs vores privatlivspolitik for sociale medier

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Det Kriminalpræventive Råd opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos Det Kriminalpræventive Råd, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger, som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Det Kriminalpræventive Råd varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger

  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger

  • Ret til sletning af dine personoplysninger.

  • Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger

  • Ret til dataportabilitet

  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det Kriminalpræventive Råd
Polititorvet 14

1780 KBH V
Tlf. 45 15 36 50
dkr@dkr.dk

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

DPO Danmark ApS
Højbro Plads 10, 1200 København K
Tlf. 77 34 17 34
E-mail: dpo-DKR@dpo-danmark.dk 

Klager

Hvis du ønsker at klage over Det Kriminalpræventive Råds behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

 

Denne side er opdateret den 11. maj 2021.