Kriminalitet og forebyggelse

Tænk i tre trin

  1. Opbygning
  2. Forebyggelse
  3. Kriminalitetsforebyggelse

Kriminaliteten falder

 

I 2023 blev der anmeldt 348.211 straffelovsovertrædelser i Danmark. Det er nogenlunde tilsvarende året forinden, mens det er en stigning på 20 % sammenlignet med 2021.

Ejendomsforbrydelser udgjorde 84 % af alle anmeldte straffelovsovertrædelser i 2023, mens voldsforbrydelser udgjorte 8 %, og seksualforbrydelser udgjorde 3 %. Derudover udgjorde andre straffelovsovertrædelser 5 %. Disse indebærer bl.a. freds- og ærekrænkelser, forbrydelser mod offentlig myndighed mv. og salg af narkotika mv. Denne fordeling svarer nogenlunde til de tidligere år.

Straffelovsovertrædelser 1995-2023

Kilde: Danmarks Statistik STRAF20

Nyt om kriminalitet og forebyggelse

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Senest opdateret 11-06-2024