Sidste skoledag på tværs af skoler

Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i ni eller ti år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag bliver en positiv oplevelse og en god dag at se tilbage på.

Sidste skoledag har sit udgangspunkt i skolen, og derfor foregår planlægningen af sidste skoledag ofte i skoleregi. De centrale aktører i planlægningen er eleverne, skolen og forældrene. Når aktiviteterne på skolen er forbi, er ansvaret for resten af dagen elevernes og forældrenes. 

I nogle kommuner er der tradition for at afholde aktiviteter på tværs af skolerne for afgangseleverne, når arrangementet for sidste skoledag slutter på skolen. De fælles arrangementer gennemføres som en slags endagsfestival med attraktive aktiviteter, som de unge kan deltage i. Her er både frivillige, kommunale gadeplansmedarbejdere og SSP-konsulenter samt lokalpolitiet typisk til stede. Der kan altså være mange aktører involveret i planlægningen af sidste skoledag – hver med deres ansvarsområde. 

Eksempler på fælles sidste skoledagsarrangementer findes i Aarhus, Faxe, Horsens og Sønderborg.

Planlæg sidste skoledag med eleverne

Sørg for at der bliver afsat tid til at tale med eleverne om deres ønsker og forventninger til sidste skoledag og sørg for, at de deltager aktivt i planlægningen. Mange steder vil det være eleverne, der har ansvaret for planlægningen, og forældre og skolens personale hjælper og støtter. Derved skabes der ejerskab til dagen, og eleverne får nemmere ved selv at tage et ansvar for at skabe en god dag for hinanden. 

Det er heldigvis sjældent, at sidste skoledag ender med at være en dårlig oplevelse med for meget alkohol, vold og hærværk. Men dagens struktur og aktiviteter har betydning for, om den forløber godt. Formålet med at planlægge dagen er, at det bliver en god fælles oplevelse for alle elever, og at alkohol ikke kommer i første række.

Hold fast i traditionerne sidste skoledag

Mange skoler har udviklet gode traditioner for, hvad der skal ske på sidste skoledag. Mange steder kaster eleverne karameller og spiller bold med lærerne, og udklædning er ofte en del af arrangementet. I praksis viser det sig, at eleverne i de ældste klasser ser frem til traditionerne uanset deres omfang.

Det lokale samarbejde

I mange kommuner er der tradition for, at der arrangeres aktiviteter på tværs af skolerne for de elever, der har sidste skoledag. Det kan være koncert eller fest i anlægget, ved stranden eller på store fællesarealer. Det er en rigtig god ide, men det har stor betydning for dagens udfald, hvordan den bliver planlagt og organiseret. 

Lokalrådet eller SSP-samarbejdet kan have en vigtig rolle i forhold til at koordinere sidste skoledag i hele kommunen. I kan tage stilling til, hvem der skal involveres i planlægningen, og hvilke roller de forskellige aktører skal spille. Centrale personer kan være:

 • Lokale SSP-konsulenter 
 • Lokalpolitiet 
 • Forældrene 
 • Natteravne 
 • Opsøgende medarbejdere 
 • Andre lokale aktører.

Alkohol

Skolebørnsundersøgelsen 2022 viser, at knap 9 ud af 10 elever i 9. klasse har prøvet at drikke alkohol, og ca. hver fjerde skoleelev i 9. klasse drikker alkohol hver uge. Derfor er det relevant at tage stilling til alkohol, ikke mindst i forbindelse med planlægning af større arrangementer. Fx kan der være behov for at udforme en alkoholpolitik for dagen.  

Nogle unge har en forestilling om, at der skal drikkes igennem, men de færreste elever er vant til at drikke og kan blive overraskede over virkningen. For mange genstande kan føre til skader, ulykker eller unødige konflikter, der i sjældne tilfælde ender med vold. I værste tilfælde ødelægger konflikterne ikke kun dagen for de unge, der er involveret, men også for resten af klassen.  

Skolen kan drøfte disse spørgsmål med eleverne:

 • Hvordan kan man gøre sidste skoledag til en fælles dag og aften på hele klassens præmisser? 
 • Hvad er en genstand? (mange elever ved ikke hvad en genstand er) 
 • Hvor meget (hvor mange genstande) kan man drikke, før man bliver beruset? 
 • Hvilken betydning har det, at man spiser - og hvad man spiser - når man indtager alkohol? 

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at både lærere og forældre opfordres til at tale med eleverne om alkohol og planlægge dagen sådan, at det ikke er alkohol, der er i fokus. Flere danske kommuner på tværs af landet har også haft stor succes med at indføre alkoholfrie sidste skoledage fx i Odder og Faxe Kommune. 

Salg og udskænkning

 • Det er ulovligt at sælge alkohol til unge under 16. Overtrædelse af loven straffes med bøde.
 • Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 vol.% eller mere.
 • I restaurationer, diskoteker mv. er det forbudt at servere alkohol for personer under 18. Overtrædelse straffes med bøde både til den der serverer, og til dem der drikker og køber det.
 • Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet, og de har også pligt til at kunne servere alkoholfrie drikke som sodavand, alkoholfrit øl eller kaffe.
Celine Jarlskov
Videnskonsulent
Senest opdateret 22-04-2024