Sidste skoledag

Udklædte afgangselever på sidste skoledag

Forældrene har en rolle i planlægningen af sidste skoledag. Når aktiviteterne på skolen er forbi, er ansvaret for resten af dagen nemlig elevernes og forældrenes.

Sidste skoledag har sit udgangspunkt i skolen, og derfor foregår planlægningen af sidste skoldedag i første omgang i skoleregi. Når aktiviteterne på skolen er forbi, er det dog en god ide at klassen har planlagt, hvad der så skal ske. Ansvaret for dette ligger hos eleverne og forældrene, med mindre at kommunen har tradition for at afholde aktiviteter på tværs af alle skoler.

Tal med de unge om deres ønsker og forventninger til sidste skoledag, og sørg for, at de deltager aktivt i planlægningen. Hvis de er med til at planlægge dagen, har de nemmere ved selv at tage et ansvar og sørge for, at det bliver en god fælles oplevelse for alle i klassen.

Mange skoler har udviklet gode traditioner for, hvad der skal ske på sidste skoledag. Mange steder kaster eleverne karameller og spiller bold med lærerne, og udklædning er ofte en del af arrangementet. Eleverne i de ældste klasser ser tit frem til traditionerne uanset deres omfang.

Forældrenes rolle før sidste skoledag

Nogle af de unge har en forestilling om, at der skal drikkes igennem. Men for mange genstande kan skabe unødige konflikter, der i sjældne tilfælde ender med vold. De færreste elever er vant til at drikke og kan blive overraskede over virkningen. Det er godt at forældrene er med til at planlægge dagen og taler om deres forventninger til de unge.

Tal med de unge om:

 • Hvordan man kan gøre sidste skoledag til en fælles dag og aften på hele klassens præmisser
 • Hvor meget (hvor mange genstande) man kan drikke, før man bliver beruset
 • Hvilken betydning det har, at man spiser - og hvad man spiser - når man indtager alkohol
 • At passe på sig selv og kammeraterne
 • At hjælpe hinanden og tage ansvar, så ingen gør noget dumt
 • At følges, så ingen går alene, når de skal hjem
 • At have mobilen på sig, så I kan komme i kontakt med hinanden.

Privat fest om aftenen

Hvis I holder en privat fest er det en god ide kun at invitere afgangseleverne til festen. Gæster udefra kan have en anden dagsorden. Her kan forældrene hjælpe med at sortere lidt i gæstelisten.

SMS-beskeder kan hurtigt udvide antallet af gæster, og det er svært for en ung at afvise eller styre adgangen til en fest. Tal med de unge om, hvordan de kan hjælpe hinanden med at undgå uønskede gæster.

Uanset hvor der holdes fest vil det være en god ide, at der er voksne til stede i nærheden, hvis noget går skævt.

Salg og udskænkning

 • Det er ulovligt at sælge alkohol til unge under 16. Overtrædelse af loven straffes med bøde.
 • Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 vol.% eller mere.
 • I restaurationer, diskoteker mv. er det forbudt at servere alkohol for personer under 18. Overtrædelse straffes med bøde både til den der serverer, og til dem der drikker og køber det.
 • Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet, og de har også pligt til at kunne servere alkoholfrie drikke som sodavand, alkoholfrit øl eller kaffe.

 

Materialer