Unge og alkohol

Unge begynder generelt at drikke alkohol senere, og flere unge drikker sjældnere, end unge gjorde for nogle år siden. Knap halvdelen af alle unge smager først alkohol i 14 - 15-årsalderen. Det er væsentligt senere, end vi før har set.

Der kan være flere forklaringer på denne udvikling: fx et større fokus på de unges alkoholforbrug, ændrede holdninger til alkohol i familierne, indsatser på skolerne og forbud mod salg af alkohol til unge under 16 år.

Forældre og andre voksne kan være med til at sætte rammer for unges forbrug af alkohol. Det kan mindske risikoen for, at de unge løber ind i de problemer, der følger af at miste kontrol og overblik på grund af fuldskab.

Meld klart ud

Sammenlignet med andre lande, drikker danske unge dog stadig meget. Mange unge forbinder alkohol med det at være ung, og de drikker primært til fester og i weekenden og i selskab med andre unge. Alkohol bliver på den måde et samlingspunkt i ungdomsgrupper, og det kan lægge et stort forventningspres på den enkelte i forhold til at skulle drikke. Forældre og andre voksne kan ved at melde klart ud være med til at skubbe på den gode udvikling, der generelt er i unges forbrug af alkohol.

Hvad er risikoen ved at drikke?

Det område i hjernen, der styrer evnen til at vurdere en risiko og dermed hjælper os til at forudse konsekvensen af vores handlinger, er først helt færdigudviklet i 18 - 20-årsalderen. Alkohol virker bedøvende og nedsætter evnen til at vurdere, hvad der kan give problemer, og hvad der kan være farligt. Når børn og unge drikker alkohol, er der større risiko for at de fx:

 • kommer i kontakt med politiet og skadestuen
 • bliver involveret i slagsmål
 • kommer ud for uønsket og usikker sex.

Unges hjerner er under udvikling helt frem til 20-årsalderen, og alkohol kan skade denne udvikling. Alkohol nedsætter bl.a. deres hukommelse og indlæringsevne. Alkohol er desuden vanedannende, og udvikling af afhængighed sker særlig hurtigt hos  unge. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Når man drikker fem genstande eller mere ved samme lejlighed, er skadevirkningen på hjerne og krop særlig stor.

Hvad kan voksne gøre?

Det er vigtigt, at man tydeligt fortæller om sin holdning til alkohol. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol, og at unge mellem 16 og 18 år drikker mindst muligt og stopper før fem genstande ved samme lejlighed.
Hvis barnet stadig går i skole, er det et naturligt sted at tale og samarbejde om børnenes trivsel og udvikling. Det kan derfor være en god idé at lave en fælles indsats med skolen, hvor I tydeligt markerer, at det ikke er acceptabelt, at børn drikker alkohol, og at fester skal være uden alkohol. Mange steder kan en SSP-konsulent i kommunen hjælpe med at få snakket om alkohol og lavet aftaler, både med børnene og forældrene.

Unge der er startet på en ungdomsuddannelse, har stadig brug for, at voksne står til rådighed med nærvær, hjælp og tydelige holdninger.

Fem gode råd om alkohol i familier med teenagere

 1. Server aldrig alkohol for unge under 16 år
 2. Forvent, at unge over 16 år ikke drikker sig fulde – og fortæl det til de unge
 3. Lav aftaler med de unge om fester og alkohol
 4. Lav aftaler med vennernes forældre om, at unge ikke skal drikke alkohol
 5. Drik selv alkoholfrit de fleste dage.

 

Materialer

Problemer med alkohol

Unge kan få hjælp hos

 • Den praktiserende læge
 • Skolens sundhedsplejerske
 • PPR i kommunen
 • Alkoholbehandlingstilbud i kommunen
 • På hope.dk.

Kilder

Baseret på Sundhedsstyrelsens råd til forældre om unge og alkohol.