Forældrefiduser

Forældrene kan spille en vigtig rolle for trivslen i deres barns klasse. Et godt samarbejde mellem forældrene forebygger mobning.

Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med samarbejdet er, at alle børn og forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab.

Det, forældrene gør for fællesskabet, er det bedste de kan gøre for deres eget barn.  
Forældrefiduser

Jo tidligere samarbejdet startes, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå, når man kender hinanden godt. Samarbejdet skal have fokus på, at børnenes trivsel et fælles ansvar.

Forældrefiduser til indskolingen

På Forældrefiduser kan forældre finde fiduser til arrangementer og andre aktiviteter, som skaber sammenhold. Her er nemme opskrifter på arrangementer med huskelister, indkøbslister og invitationer til banko, legegrupper, cykelværksted, restaurant i klasse osv.

Fiduserne understøtter klassens fællesskab og sigter efter, at ingen børn holdes ude af fællesskabet. 

Forældremødet på skolen er et oplagt sted at starte samarbejdet, da møderne er formaliserede og der er en professionel pædagog, lærer eller ssp-konsulent, som kan igangsætte dialogen og støtte processen. Klasserne kan bruge aktivitetsgrupper eller Samspillet som afsæt for samarbejdet. 

Forældre smitter. Illustration til forældrefiduser.dk af Morgenthaler

Forældresamarbejde er vigtigt fordi ...

  • sammenhold, tillid og hjælpsomhed omkring børn giver sammenhold, tillid og hjælpsomhed mellem børn 
  • I smitter af på børnene, når I viser at I kan lide at være sammen
  • jeres samarbejde kan forebygge ensomhed, isolation og mobning blandt børnene
  • det skaber rum til at dele bekymringer, undren, spørgsmål, holdninger osv. med hinanden
  • I bedre undgår usikkerhed og misforståelser
  • konflikter takles bedst, når I kender hinanden.

Materialer