Blå mandag

Planlæg en god dag sammen med de unge, så alle får en sjov Blå mandag.

Det er blevet almindeligt, at forældrene deltager i planlægningen af Blå mandag sammen med de unge. Forældrene er tit med til dagens arrangementer, hvor de er tilgængelige, men holder sig i baggrunden. Det gør både børn og forældre trygge.

Forældrenes rolle Blå Mandag

Forældregruppen kan planlægge dagen sammen med eleverne. Her kan de aftale, hvem af forældrene, der vil deltage i periferien på selve dagen, hvor det er rart for de unge at have nogle voksne i nærheden. 

Det er en god ide at sørge for fælles transport til og fra byen. Det gælder også for de konfirmander, der bor tæt på en storby. Fællesskabet er i fokus. 

 • Aftal at ingen går alene, og at alle har deres mobiltelefoner med. 
 • Gør de unge opmærksomme på, at det ikke er smart at have mange kontanter på sig. 
 • Større indkøb af tøj eller andet bør ske en anden dag. De unge kan evt. anskaffe sig et hævekort. 
 • Det er vigtigt, at der er voksne til stede i nærheden, som de unge let kan få fat på. En lille gruppe voksne kan fx sidde på en café eller lign tæt på. Lav evt. en kontaktliste på hele forældregruppen til de forældre, der deltager på dagen.
Eksempel

Det lokale samarbejdes rolle

Det lokale samarbejde fx i lokalrådet er et godt sted at starte, hvis man vil planlægge Blå mandag på tværs af kommunens skoler. Ved at arrangere Blå mandag sammen med kommunernes forskellige parter, kan lokalrådet bidrage til at skabe et godt og trygt rum for de unge i deres lokalmiljø. 

I Esbjerg har man lavet et tiltag på tværs af kommunen. Tidligere tog mange unge på Blå mandag til større byer, fx København eller forlystelsesparker i Tyskland uden egentligt opsyn eller voksendeltagelse. Nu arrangeres der hvert år spændende aktiviteter på Blå mandag i Esbjerg, og det styrker trygheden for både forældrene og de unge. 

Unge og alkohol

Ingen alkohol på Blå mandag

Blå mandag og alkohol hører ikke sammen.  

Skolebørnsundersøgelsen 2022 viser en lille stigning i andelen af elever i 7. klasse, som har prøvet at drikke alkohol. Der er god grund til at støtte de unge i, at der ikke skal drikkes alkohol på Blå mandag.  

Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sammenhæng mellem forældrenes holdning, og hvor meget de unge drikker. Jo mere restriktive forældrene er, jo mindre drikker de unge.  

Eksperter er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt at drikke alkohol i folkeskolealderen af fysiologiske årsager. Derudover ved vi, at unge med alkohol i blodet langt hurtigere mister dømmekraften og risikerer at blive involveret i konflikter, vold eller anden kriminalitet – både som gerningsmænd og ofre.

Materialer

Gode råd til festen

 • Aftal at festen kun er for klassens elever og kammerater, man kender 
 • Der er voksne i nærheden, som de unge nemt kan få fat på 
 • Aftal et sluttidspunkt for festen – som regel mellem kl. 22.00 og 24.00, da det er skoledag dagen efter. 

Salg og udskænkning

 • Det er ulovligt at sælge alkohol til unge under 16. Overtrædelse af loven straffes med bøde.
 • Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 vol.% eller mere.
 • I restaurationer, diskoteker mv. er det forbudt at servere alkohol for personer under 18. Overtrædelse straffes med bøde både til den der serverer, og til dem der drikker og køber det.
 • Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet, og de har også pligt til at kunne servere alkoholfrie drikke som sodavand, alkoholfrit øl eller kaffe.
Celine Jarlskov
Videnskonsulent

Kilder

Skolebørnsundersøgelsen 2022

Statens Institut for Folkesundhed 2014