Unges fritidsaktiviteter

En undersøgelse har sat fokus på, hvor mange unge der benytter fritidstilbud, og hvilke barrierer der kan være for at deltage i aktiviteterne.

Når der sker kriminalitet og hærværk i bestemte by- og boligområder, nævnes det ofte, at de unge ikke har tilstrækkelige fritidstilbud. CASA har på denne baggrund undersøgt forholdet mellem udbud og efterspørgsel af fritidstilbud, og betydningen af tilbuddene i forskellige byområder. Det er også undersøgt, om tilbuddene matcher de unges behov. 6.083 unge fra 5. - 9. klasser i Halsnæs, Holbæk, Hvidovre og Høje Taastrup kommuner har deltaget i undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 61 %, og særligt byskoler i Holbæk er ikke repræsenteret.

Undersøgelsen Unge og fritidstilbud viser, at omkring 70 % af de unge, der har svaret, går til et organiseret fritidstilbud, 20 % laver selvorganiserede aktiviteter og 10 % er passive. Gruppen af unge, der går til noget i fritiden, har generelt bedre trivsel og færre problemer, end de øvrige unge.

Forældrenes interesse for fritidsaktiviteten har også en betydning: jo større forældreinteresse, jo mere aktive er de unge.

Flere aktive unge

Barrierer for, at de unge deltager i  fritidsaktiviteter

  • De har ikke tid, vil hellere noget andet, fx være sammen med vennerne, eller synes det er for besværligt (59 %)
  • Fritidsaktiviteterne er for dyre (9 %) i forhold til familiens økonomi. Det svinger afhængigt af kommune og aktivitet
  • Aktiviteternes beliggenhed. Det nævnes af voksne inden for kultur- og fritidsområdet i adspurgte kommuner med landområder
  • De unge påpeger, at det også handler om et rum, de kan identificere sig med – ikke kun om geografisk afstand
  • Manglende forældreinteresse kan påvirke de unge og gøre personlig forældrekontakt og -motivation nødvendig.

DKR har støttet undersøgelsen, som supplerer en systematiske kortlægning af effekten af mentor- og fritidsindsatser for unge i risiko, da den giver et indblik i udvalgte danske unges synspunkter og brug af fritidstilbud.

Henriette Andréa Nobili
Henriette Andréa Nobili
Chefkonsulent

Kilder

CASA, 2012: Unges og fritidstilbud

Materialer

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.