Forældresamarbejde om trivsel

Et godt samarbejde mellem klassens forældrene er en tidlig kriminalpræventiv indsats. Ved at involvere sig i børnegruppens trivsel kan forældrene være med til at forebygge, at nogle børn udstødes og kommer ud på et skråplan

Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med samarbejdet er, at alle børn og deres forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab.

Jo tidligere samarbejdet startes, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå, når man kender hinanden godt. Samarbejdet skal have fokus på, at børnenes trivsel et fælles ansvar.

Forældrefiduser til indskolingen

Forældremødet er et oplagt sted at starte samarbejdet, da møderne er formaliserede og der er en professionel pædagog, lærer eller ssp-konsulent, som kan igangsætte dialogen og støtte processen. I indskolingen er det oplagt at bruge Aktivitetsgrupper på et af de første forældremøder, da det nemt og hurtigt involverer alle forældre. 

Forældrefiduser kan forældre finde fiduser til arrangementer og andre aktiviteter, som skaber sammenhold. Skolerne kan finde færdigstrikkede metoder til opbygning og fastholdelse af forældrenes samarbejde, og der er materiale til skolebestyrelser, som ønsker at sætte forældresamarbejde på dagsordenen.

Forældresamarbejde på mellemtrin og i udskolingen

 1. Det første skridt til et tættere samarbejde er, at forældrene mødes og snakker sammen om væsentlige problemstillinger for børnenes dagligdag. Forældremødet kan bruges som afsæt. Samspillet til mellemtrin og udskoling kan hjælpe jer i gang med at diskutere nogle af de emner, der ellers er svære at tage op, som fx mobiltelefoner, fødselsdage og alkohol
 2. Forældrenes næste skridt er at blive enige om konkrete aftaler og handlinger. Det kan være aftaler om at kontakte hinanden, hvis man ser noget bekymrende, aftaler om fødselsdage, lommepenge, alkohol m.m. Forældrene tager initiativ til og organiserer det, som aftales på mødet. Aftalerne kan også tage udgangspunkt i forældrenes ønsker for klassens udvikling, som man er blevet enige om i et Fremtidsværksted
 3. Nogle forældre vil gerne etablere mere organiserede samarbejder, hvor man fx arrangerer spise- og legegrupper, fælles aktiviteter for børn og forældre, tiltag, som kan lette familiernes hverdag som fælles transport, arrangementer med kulturudveksling eller noget helt andet. Her kan forældre på mellemtrin og i udskolingen også hente inspiration på Forældrefiduser.

Hvad får man ud af samarbejdet

Lærere og pædagoger

 • Forældresamarbejdet bliver stærkere, hvis skolen bakker op fra starten
 • Forældrene er en ressource i trivselsarbejdet, når de samarbejder aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet
 • Lærerne sparer tid på konflikter og frustrationer, hvis de kan løses af forældregruppen
 • Forældrene forventer at skolen er tydelig omkring forventningerne til dem.

Forældrene

 • Sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn
 • Samarbejde øger trivslen og forebygger mobning
 • Både børn og forældre får mere tillid til hinanden og forstår og accepterer hinanden bedre
 • Kendskab afhjælper misforståelser, usikkerhed og frustrationer
 • Konflikter tackles bedst, når man på forhånd kender hinanden.

Materialer

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent

Kilder

Forældrefiduser.dk er udviklet af DKR i samarbejde med TrygFonden og Skole og Forældre