DKR 1971 - 2021

Det Kriminalpræventive Råd ser dagens lys i december 1971. Vi tager en tur i tidsmaskinen og ser tilbage på de første 50 år.

2021

DKR gennem 50 år

2021 er året, hvor DKR fejrer 50 års jubilæum. Stiftelsen i 1971 sker efter en kraftig stigning i kriminaliteten i 1960'erne. Justitsministeriet og rigspolitichefen ønsker derfor at oprette en permanent 'komité', som arbejder med kriminalitetsforebyggelse, og DKR stiftes med en bred sammenslutning af medlemsorganisationer. På tidslinjen ser vi tilbage på nogle af højdepunkterne i Rådets arbejde. 

2020

Et år i coronaens tegn

Året er præget af corona, og det sætter også sit præg på kriminalitetsudviklingen. DKR udgiver en analyse af udviklingen i den første periode af nedlukningen af samfundet, og den viser bl.a., at vold i nattelivet og indbrud i private hjem er faldet markant i perioden. 

Kriminalitetsudviklingen under covid19 

Bekymrende voldtægtstal

Folketinget vedtager en ny voldtægtslov, der fastslår, at sex er frivilligt. DKR mener, at den samtykkebaserede lovgivning er et skridt i den rigtige retning, men at det også er på tide at gøre mere for at forbygge voldtægter. DKR’s formand Erik Christensen foreslår en national strategi på området

Fakta om voldtægt

2019

National kampagne mod psykisk vold

Psykisk vold bliver strafbart, og DKR lancerer kampagnen Ræk Ud. Den skal få den usynlige vold frem i lyset og give ofre for psykisk vold mod til at række ud efter hjælp. Lev Uden Vold er sammen med flere andre organisationer en vigtig samarbejdspartner, som også tæller Mødrehjælpen og Offerrådgivningen fra DKR’s medlemskreds. 

Ræk Ud - kampagne mod psykisk vold

Kriminalitet og etniske minoriteter

DKR udgiver en forskningsrapport i tre dele om kriminalitet og etniske minoriteter. Anbefalingen fra DKR er, at man bruger samme forebyggelsesindsatser over for etniske minoriteter, som man bruger til etniske danskere. Det handler grundlæggende om at give de unge en oplevelse af at være en del af fællesskabet.  

Se en opsamling af rapportens resultater og anbefalinger 

 

2018

Kampagnen Tune ind mod seksuelle overgreb

National kampagne mod seksuelle overgreb

Kampagnen Tune Ind lanceres. Den skal forebygge seksuelle overgreb blandt unge og har 15-17-årige mænd som målgruppe. Musik og film er de bærende elementer, og en række kendte youtubere er med til at udbrede kampagnebudskabet. Natteravnene støtter kampagnen ved at tale med de unge om seksuelle overgreb og dele kondomer ud. 

Tune ind

10-årig strategi

DKR udarbejder en ny strategi for de følgende 10 år med fokus på Rådets brede forankring. Målene er at nedbringe antallet af kriminelle og flergangsofre samt udsatte steder og situationer, hvor kriminalitet finder sted, og fremme tryghed og samfundets robusthed over for kriminalitet.

DKR's målsætning 2018-2028

DKR indgår i Bo trygt, hvor TrygFonden, Realdania, Videncentret Bolius og DKR samarbejder om at mindske indbrud og øge trygheden. Ambitionen er at gå fra flere end 29.000 indbrud til mindre end 10.000 om året.

Bo trygt

2017

Nationale kampagner mod hæleri

Der sælges årligt en million hælervarer til en værdi af omkring tre milliarder kroner, og det skønnes, at omkring 250.000 danskere køber hælervarer hvert år. Det viser nye undersøgelser fra DKR. DKR lancerer kampagnen ’Vi køber ikke indbrud’, som anbefaler folk at bruge MobilePay og kigge efter NemID-validering, når de køber brugt på nettet. 

I 2020 gentages undersøgelserne, og DKR laver  hælerikampagnen 'Hæler? Ikke mig' i samarbejde med Bo trygt.

Hæler? Ikke mig

Vi køber ikke indbrud er DKR's store kampagne mod hæleri i 2017. De gode råd om MobilePay og NemId tages med videre i Bo trygts kampagne i 2020, hvor Anders Lund Madsen lærer at handle brugt på nettet.

2015

Ungdomskriminalitet

Regeringen varsler en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet med en mærkbar konsekvens, når unge begår kriminalitet. DKR afleverer et notat til regeringen med anbefalinger til en styrket indsats på området. Anbefalingerne er blevet til med input fra plenarforsamlingen, og  ’genoprettende retfærdighed’ er et af forslagene. Her møder unge lovbrydere deres ofre, og metoden har vist en god effekt i bl.a. Norge og Nordirland.

Genoprettende retfærdighed

Bandekriminalitet

DKR udgiver en hvidbog om bander, som overleveres til regeringen. Hvidbogen har indlæg fra en lang række medlemsorganisationer og centrale aktører, bl.a. SSP-samrådet, BL, LLO, Socialstyrelsen, Politiet, Kriminalforsorgen og Justitsministeriet

 

Læs hvidbogen

2014

God byplanlægning

Et storstilet byplansprojekt i fem kommuner om kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende byplanlægning afsluttes sammen med TrygFonden, og resultaterne udbredes til alle kommuner.
DKR anbefaler, at kommunerne arbejder med otte kriminalpræventive principper i byplanlægningen.  

Se de otte kriminalpræventive principper

2012

Kampagne mod knive

Knivloven skærpes, og DKR lancerer en knivkampagne, som skal imødegå unges overdrivelser om, hvor mange, der har kniv med i nattelivet. Det er langt færre, end de unge tror. Budskabet udbredes bl.a. på overføringstatoveringer, som Natteravnene er med til at uddele i nattelivet, tekst på infoskærme på diskoteker, konkurrence på sociale medier, hvor man kan vinde en taxabon til hjemturen fra byen, og gennem et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser.

Europæisk samarbejde

Danmark er i 2012 formand for det europæiske kriminalpræventive samarbejde, EUCPN. Netværket blev oprettet i 2001 for at skabe forbindelse mellem aktører på det lokale, nationale og europæiske niveau. EUCPN deler viden fra forskning og praksis om kriminalitetsforebyggelse. En af årets aktiviteter er uddelingen af den europæiske kriminalpræventive pris, ECPA, hvor alle medlemslandene indstiller et kriminalitetsforebyggende projekt. Danmark har vundet prisen fire gange, nemlig i 2002, 2006, 2012 og 2014. Vi er dermed sammen med Sverige det land, der har vundet flest gange.

Mere om ECPA og alle vinderprojekter fra 1997-2017

EUCPN

2011

DKR indgår et femårigt samarbejde med TrygFonden, hvilket giver et løft til rådets arbejde på 81 mio. kr. i perioden. Ni samarbejdsprojekter, bl.a. fornyelse af Nabohjælp, forebyggelse af ungdomskriminalitet, seksuelle overgreb og cost benefit-analyse, skal være med til at føre DKR’s strategi ud i livet.

Samarbejde med TrygFonden 

 

Mentorordninger

Mentorordninger er et af samarbejdets projekter. DKR og TrygFonden kortlægger området og kommer med anbefalinger omkring mentorordninger. Dette projekt er fortsat i gang.

Læs om mentorer 

Den Kriminalpræventive Dag

Dagen er endnu et synligt resultat af samarbejdet med TrygFonden. De følgende fem år holdes dagen med op til 800 deltagere, og med emner om bl.a. bander, det lokale kriminalpræventive samarbejde og it-kriminalitet. Dagen planlægges i samarbejde med kredsrådet for den politikreds, hvor arrangementet holdes.

Forældrefiduser

Projektet Forældrefiduser skal få forældre i indskolingen til at danne netværk og støtte trivslen i klassen. Projektets hjemmeside og materialer er nu overtaget af DKR's medlemsorganisation Skole og Forældre, som sammen med TrygFonden var med til at udvikle det.

Forældrefiduser

2010

Kriminel lavalder sænkes

Den kriminelle lavalder, der siden 1905 har været 15 år, bliver sat ned til 14 år. DKR – med den forhenværende formand Eva Smith i spidsen – fraråder sammen med flere andre organisationer og myndigheder lovændringen. I 2012 sættes den kriminelle lavalder igen op til 15 år. En efterfølgende undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at de 14-årige, der blev påvirket af den sænkede lavalder, var mere tilbøjelig til at begå ny kriminalitet end 14-årige, som begik kriminalitet før sænkelsen. De klarede sig også dårligere i skolen, og færre nåede til 9. klasse.

Se undersøgelsen fra Aarhus Universitet

2009

Voldtægter afdækkes

Den største danske undersøgelse af voldtægt nogensinde offentliggøres. Den er bestilt af DKR, og baserer sig bl.a. på 1.364 anmeldte voldtægter, som er gennemgået manuelt. Undersøgelsen viser, at ca. 7 % af anmeldelserne er falske, hvilket er på niveau med andre kriminalitetsformer.

Fakta om voldtægt

2008

Konflikter i skolen

Et toårigt projekt om ’Skolens sociale liv’ viser, at man opnår et bedre socialt klima og bedre indlæring hos børn, hvis man arbejder med konflikthåndtering. Børn der ikke trives i skolen, har større risiko at begå kriminalitet. DKR udgiver bogen ’Grib konflikten’ til skolerne. Bogen er revideret flere gange og stadig meget efterspurgt.

Hent Grib konflikten gratis

Fire nye udvalg

DKR udarbejder en 10-årig strategi for at mindske kriminaliteten og bevare det høje tryghedsniveau. Samtidig ændres udvalgsstrukturen til de nuværende fire udvalg: 

Udvalget for børn og unge

Borgerudvalget

By- og boligudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

2007

Store samfundsreformer

Kommunal- og politireformen træder i kraft, og reformen skal bl.a. styrke forebyggelsen af kriminalitet. Som noget nyt har politiet pligt til, via bl.a. kredsråd og lokalråd, at inddrage det omgivende samfund i det kriminalpræventive arbejde. DKR udgiver et idékatalog med forslag til organiseringen af arbejdet.

Ny profil

DKR får nyt logo og visuel identitet.

Det oprindelige paraplylogo fra 1971 ændres til det nuværende grønne cirkellogo.

2005

Ringstedforsøget

Alle de andre ryger og drikker alkohol. Det er i hvert fald, hvad de unge tror, og mange forsøger at leve op til misforståede forventninger. Ringstedforsøget, som afsluttes i 2005, viser, at man kan nedbringe børn og unges risikoadfærd ved at bearbejde deres sociale misforståelser. Resultaterne af forskningsprojektet bliver en grundpille i DKR’s arbejde med børns risikoadfærd, og DKR udgiver undervisningsmaterialet  ’Alle de andre gør det’ til grundskolen. Undervisningsmaterialet revideres i 2018.

Sociale misforståelser 

 • Undervisningsmateriale til 5.-7. klassetrin

2003

Ældres angst for kriminalitet

’Slå angsten ud af hovedet’ er DKR’s første store massemediekampagne til en markedsværdi på omkring 10 mio. kr. DKR vinder kampagnen, som er et initiativ fra Dansk Marketing Forum. Konkurrencen om en gratis kampagne skal hjælpe ikke-kommercielle organisationer med at komme ud med et samfundsvigtigt budskab. DKR’s budskab er, at ældre ikke skal frygte vold og overfald. Risikoen for at blive offer falder markant, jo ældre man bliver, og på dette tidspunkt er 16-29-åriges voldsrisiko 39 gange større end 65-74-åriges.

1998

Offer og gerningsmand mødes i konfliktråd

Et forsøg med konfliktråd i tre politikredse sættes i gang med DKR som koordinator. I konfliktråd mødes offer og gerningsmand med en mægler og taler om, hvad der skete. Forsøget viser gode resultater over for både ofre og gerningspersoner, og ordningen gøres permanent og landsdækkende i 2010. 

Læs mere om konfliktråd

1996

De første 25 år

I året for DKR’s 25-års jubilæum arbejder DKR på en manual til SSP-samarbejdet. SSP-samarbejdet er på dette tidspunkt udbredt til de fleste kommuner, og der er behov for at afklare begreber og vejlede om organiseringen af samarbejdet. Tavshedspligten og hvordan den håndteres, er et centralt spørgsmål for samarbejdet.

Fotograf: Michael Wimmelmann. Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. 1995. 

Det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde styrkes og der formuleres en samlet nordisk model for kriminalprævention som metode. Samarbejdet er stadig stærkt, og hvert år mødes alle nordiske lande til et seminar for at udveksle ideer og erfaringer.

1993

Populær håndbog

En af DKR’s mest populære håndbøger, ’Overgreb mod børn’, ser dagens lys. Håndbogen beskriver lovgivningen og hvordan overgreb kan håndteres og forebygges af fagfolk. Håndbogen bruges i mange år som undervisningsmateriale for bl.a. socialrådgivere og sundhedspersonale. Håndbogen udgives ikke mere.

1989

Cykel- og biltyverier

Både cykeltyverier og tyveri af biler er et stigende problem, og DKR udgiver materialer med anbefalinger til borgerne om, hvordan man sikrer sine transportmidler. 

Materiale fra startspærrekampagne i midten af 90'erne og rådets kendte skilt mod tyveri fra biler.

1986

Flagskibet Nabohjælp

DKR introducerer Nabohjælp, som forebygger indbrud og skaber tryghed i boligområder. I 2012 udvikles Nabohjælp som digital løsning i samarbejde med TrygFonden, og i 2019 lanceres en app, som ved indgangen til 2021 har 200.000 brugere. Med Nabohjælps app kan du:

 • Danne netværk med alle nabolagets nabohjælpere 
 • Skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag 
 • Arrangere feriehjælp  
 • Koordinere en fokuseret indsats, hvis tyve er på spil i nabolaget. 

Nabohjælp

Mange kender det oprindelige logo fra Nabohjælp. I 2012 blev det fornyet som et rødt hus med et opmærksomt øje. Huset blev redesignet i 2019 og er nu uden skorsten.

1982

God byplanlægning

Miljøplanlægningsudvalget oprettes. Udvalget skal forebygge kriminalitet gennem forbedringer af det fysiske miljø. 60’ernes og 70’ernes planbebyggelser står ofte tomme i dagtimerne, og det øger risikoen for indbrud og hærværk. Udvalget hedder i dag By- og boligudvalget.

Læs mere om byplanlægning

Siden starten af 80’erne har udvikling af trygge bymiljøer været et af DKR’s kerneområder. 

1979

Unges kriminalitet

En ungdomsundersøgelse viser, at kun 5 procent af de 14-15-årige aldrig har begået noget ulovligt. 10 år efter har 25 procent aldrig begået noget kriminelt, og senere undersøgelser viser, at unges kriminalitet fortsætter med at falde. Samtidig er tendensen, at kriminaliteten rykker online. Professor Flemming Balvig har udført de tre ungdomsundersøgelser for DKR.

1977

Et lille blåt mærkat mod indbrud

DKR indfører Operation Mærkning. Det lille klistermærke, der skal skræmme tyvene væk, kendes stadig af mange i dag. Operation Mærkning har været et af DKR’s løbende tiltag mod indbrud.

 

Operation Mærkning

1975

SSP-samarbejdet opfindes

DKR opretter det centrale SSP-udvalg, som er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. I år 2000 har 92 % af kommunerne et SSP-samarbejde, og i dag er det alle kommuner. SSP’s fornemmeste opgave er at holde børn og unge ude af kriminalitet.

SSP-samarbejde

Fotograf: Olav B. Hansen. Arkiv: Lokalhistorisk Forening for Vojens-området

1971

DKR ser dagens lys

Det Kriminalpræventive Råd bliver stiftet den 16. december 1971. Baggrunden er en voldsom stigning i kriminaliteten igennem 1960'erne. 30 organisationer er med fra starten og der oprettes udvalg med disse navne:

 • Pengeinstitutter og værditransporter
 • Indbrudstyverier
 • Butikstyverier
 • Tyverier af køretøjer
 • Fremstilling af undervisningsmateriel
 • Tilrettelæggelse af propaganda.

50 år senere er medlemskredsen næsten fordoblet.
Indbrud er stadig et kerneområde, mens andre former for berigelseskriminalitet er trådt i baggrunden og nye forebyggelsesområder har fået en plads.
Det oprindelige formål om 'inden for gældende lovgivning at virke for forebyggelse af kriminalitet ved gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed eller på anden formålstjenlig måde' gælder stadig - nu formuleret som at DKR's formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund.

Det Kriminalpræventive Råds første logo

Tidslinje