Grib konflikten

Lær, hvordan du skal håndtere de konflikter, som ofte opstår mellem elever, lærere og forældre.

I dagligdagen, på skolen og på arbejdspladsen har vi jævnligt uoverensstemmelser om fx løsning af opgaver eller valg af aktivitet. Konflikter medfører spændinger og misforståelser, som sætter en negativ spiral i gang. Det giver fx klassens lærere en masse udredningsarbejde efter et frikvarter.

Bogen ”Grib konflikten” skal hjælpe til at stoppe den negative spiral ved at inspirere skoler til at sætte konflikthåndtering på dagsordenen og give ledere, lærere, SFO-pædagoger samt lærer- og pædagogstuderende lyst til at afprøve forskellige redskaber.

  • ForfatterLotte Christy
  • Årstal2003
  • Antal sider96
  • Publikationen er gratis
Download