Rådsforsamlingen

DKR er en medlemsorganisation med ca. 60 medlemmer

Det Kriminalpræventive Råd består af myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner, som har en betydningsfuld viden på et område, der er centralt for rådets arbejde.

 Vores mange medlemsorganisationer udgør tilsammen DKR's rådsforsamling. Rådsforsamlingen godkender DKR's prioriteringer, indstillinger om nye medlemmer og formandens årlige beretning.

Erik Christensen
Erik Christensen
Formand for DKR
Thomas Brenøe Næstformand for DKR
Thomas Brenøe
Næstformand for DKR
Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretær for Plenar

Rådsforsamlingens medlemsorganisationer og personlige medlemmer

Advokatsamfundet

Alkohol og Samfund

Askovfonden

BUPL

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Undervisningsministeriet

Børnerådet

Børnesagens Fællesråd

Café Exit

Center for Digital Pædagogik

COOP Danmark A/S

Danmarks Almene Boliger

Danmarks Idræts-Forbund

Danmarks Vejlederforening

Dansk Industri

Dansk Erhverv

Dansk Socialrådgiverforening

Den Danske Dommerforening

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Finans Danmark

Finn Nørgaard Foreningen

Forbrugerrådet Tænk

Foren. af Fængselsinspektører og Vicefængselsinspektører

Foreningen af Offentlige Anklagere

Fonden for Socialt Ansvar

Foreningen af Statsadvokater

Forsikring & Pension

Fritid & Samfund

High:Five

Ingeniørforeningen i Danmark

Justitsministeriet

Kommunale Velfærdschefer

KL - Kommunernes Landsforening

Formand, næstformand og faste medlemmer af Forretningsudvalget

Kriminalforsorgsforeningen

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Lejernes Landsorganisation

Mødrehjælpen

Offerrådgivningen

Politiforbundet

Rigsadvokaten

Rigspolitichefen

Serviceforbundet

Sex og Samfund

SikkerhedsBranchen

Skatteforvaltningen

Skole og Forældre

Skolelederforeningen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Socialpædagogernes Landsforbund

Social- og Boligstyrelsen

SSP Samrådet

Uddannelsesforbundet

Ungdomsringen

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Professor Anette Storgaard, Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Professor MSO Linda Kjær Minke, Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Lektor Charlotte Mathiassen, DPU, Aarhus Universitet

Lektor Hanne Hartoft, Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Formanden for Udvalget for Børn og Unge

Formanden for By- og Boligudvalget

Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Formanden for Borgernes Digitale og Daglige Tryghed

 

Senest opdateret 15-03-2024