Udvalget for Børn og Unge

Senest opdateret 17-01-2023

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats overfor børn og unge.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af, mod og mellem børn og unge
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter og indsatser rettet mod børn og unge og andre relevante aktører
  • styrke det lokale tværfaglige samarbejde med udgangspunkt i samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi (SSP)
  • skabe tryghed blandt børn og unge
  • sikre, at DKR's rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer blandt børn og unge.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKRs mission og mål.

Udvalgets medlemmer

Formand

Kim Hansen
Kim Hansen
Dansk Socialrådgiverforening

Næstformand

Claus Hansen
Ungdomsringen

Sekretær

Sarah Løvschall Jørgensen
Lars Aaberg
Skolelederforeningen
Peter Andersen
Lejernes Landsorganisation
Preben Astrup
Danmarks Idræts-Forbund
René Raffo
Politiet
Christina Borries
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Rikke Plauborg
Kriminalforsorgen
Bo Hansen
BUPL
Signe Mia Rath Hansen
Socialstyrelsen
Hanne Hartoft
Aalborg Universitet
Mikkel Møller Okholm
Justitsministeriet
Michel Larsen
Landsforeningen af ungdomsskoleledere
Thomas Hartmann
Skole og Forældre
Frank Jørgensen
Uddannelsesforbundet
Louise Juul Jensen
Dansk Ungdoms Fællesråd
Niels Lykke Lynnerup
Danmarks Lærerforening
Per Ullner Nielsen
Uddannelsesforbundet
Andreas Enghoff
Socialpædagogerne (SL)
Undervisningsministeriet
Pernille Ødegaard Skovsted
SSP-samrådet
Anette Storgaard
Aarhus Universitet
Anette Christiansen
Danske Regioner
Benny Wielandt
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Mai-Britt Haugaard Jeppesen
Natteravnene
Silla Simonsen
Social- og Ældreministeriet
Stefan Kristensen
Foreningen for Offentlige Anklagere
Puk Draiby
Børnesagens Fællesråd
Ulla Malling
Forbrugerrådet Tænk
Anni Marquard
Center for Digital Pædagogik
Mette Harrestrup
Skatteforvaltningen
Eva Bøggild
Finn Nørgaard Foreningen