Udvalget for Børn og Unge

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats overfor børn og unge.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af, mod og mellem børn og unge
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter og indsatser rettet mod børn og unge og andre relevante aktører
  • styrke det lokale tværfaglige samarbejde med udgangspunkt i samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi (SSP)
  • skabe tryghed blandt børn og unge
  • sikre, at DKR's rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer blandt børn og unge.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKRs mission og mål.

Udvalgets medlemmer

Næstformand (Fungerende formand)

Claus Hansen
Ungdomsringen

Sekretær

Henriette Andréa Nobili
Lars Aaberg
Skolelederforeningen
Sheku Amadu Jalloh
Lejernes Landsorganisation
Preben Astrup
Danmarks Idræts-Forbund
René Raffo
Politiet
Ida Paaschburg Gravesen
Kriminalforsorgen
Bo Hansen
BUPL
Signe Mia Rath Hansen
Social- og Boligstyrelsen
Hanne Hartoft
Aalborg Universitet
Ida Skov Bundgaard
Justitsministeriet
Per Nielsen
Landsforeningen af ungdomsskoleledere
Toke Arndal
Skole og Forældre
Frank Jørgensen
Uddannelsesforbundet
Isabel Munksgaard Berg
Uddannelsesforbundet
Stella Mari Christiansen
Dansk Ungdoms Fællesråd
Niels Lykke Lynnerup
Danmarks Lærerforening
Maria Alina Wedø
Socialpædagogerne (SL)
Katrine Nyborg
Børne- og Undervisningsministeriet
Pernille Ødegaard Skovsted
SSP-samrådet
Anette Storgaard
Aarhus Universitet
Christel J. H. Pedersen
Danske Regioner
Benny Wielandt
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Mai-Britt Haugaard Jeppesen
Natteravnene
Agnethe Sørensen
Social, Bolig- og Ældreministeriet
Stefan Kristensen
Foreningen for Offentlige Anklagere
Pernille Gry Petersen
Børnesagens Fællesråd
Jeanette Bach Knudsen
Forbrugerrådet Tænk
Anni Marquard
Center for Digital Pædagogik
Pierre Reinhardt
Skatteforvaltningen
Helene Aaen Springborg
Børnerådet
Anne-Camilla Nielskov
Fri af Misbrug
Ingrid Hougaard Rasmussen
Finn Nørgaard Foreningen
Rowena Jensen
Dansk Socialrådgiverforening
Mette Frets Nielsen
Fængselsforbundet
Rikke Thielcke
Københavns Politi
Senest opdateret 13-10-2023