Udvalget for Børn og Unge

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats overfor børn og unge.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af, mod og mellem børn og unge
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter og indsatser rettet mod børn og unge og andre relevante aktører
  • styrke det lokale tværfaglige samarbejde med udgangspunkt i samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi (SSP)
  • skabe tryghed blandt børn og unge
  • sikre, at DKR's rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer blandt børn og unge.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKRs mission og mål.

Udvalgets medlemmer

Formand

Kim Hansen
Kim Hansen
Dansk Socialrådgiverforening

Næstformand

Claus Hansen
Ungdomsringen

Sekretær

Ninna Lagoni Hansen
Lars Aaberg
Skolelederforeningen
Peter Andersen
Lejernes Landsorganisation
Preben Astrup
Danmarks Idræts-Forbund
René Raffo
Politiet
Christina Borries
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Mette Vest Lund
Kriminalforsorgen
Bo Hansen
BUPL
Signe Mia Hansen
Socialstyrelsen
Hanne Hartoft
Børnerådet
Michelle Knudsen
Justitsministeriet
Jørn Højer-Pedersen
Danmarks Lærerforening
Vacant
Landsforeningen af ungdomsskoleledere
Sheku Amadu Jalloh
Skole og Forældre
Frank Jørgensen
Uddannelsesforbundet
Louise Juul Jensen
Dansk Ungdoms Fællesråd
Niels Lykke Lynnerup
Danmarks Lærerforening
Per Ullner Nielsen
Uddannelsesforbundet
Kirstine Nylev
Socialpædagogerne (SL)
Lise Bagge Rasmussen
Undervisningsministeriet
Pernille Ødegaard Skovsted
SSP-samrådet
Anette Storgaard
Aarhus Universitet
Mette Vestergaard
Danske Regioner
Benny Wielandt
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Mai-Britt Haugaard Jeppesen
Natteravnene
Laura Bonde Albrechtsen
Social- og Ældreministeriet
Tina Sandager
Foreningen for Offentlige Anklagere
Esben de Place
Børnesagens Fællesråd