Kriminalitet og etniske minoriteter - Opsamling

Sammenfatning af tre delrapporter

Denne opsamling beskriver hovedresultaterne fra undersøgelsen ’Kriminlitet og etniske minoriteter – en kortlægning af empiriske mønstre, årsager og forebyggelsesmæssige indsatser’.

Undersøgelsen består af tre delrapporter: 

  • Delrapport I er en kortlægning af 12 register- eller spørgeskemaundersøgelser, som viser empiriske mønstre.
  • Delrapport II bygger på teoretisk og empirisk forskning af årsagsforklaringer
  • Delrapport III giver bud på forebyggende indsatser på baggrund af udvalgt, dansk praksis.
  • ForfatterDKR
  • Årstal2019
  • Antal sider24
  • Publikationen er gratis