By- og Boligudvalget

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret og områdebaseret tilgang, der også omfatter den fysiske indretning af by- og boligområder.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået i by- og boligområder
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter for og indsatser i by- og boligområder
  • skabe tryghed i by- og boligområder
  • sikre, at rådets generelle rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer i by- og boligområder.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKRs mission og mål.

By- og Boligudvalgets medlemmer

Formand

Louise Buch Viftrup
Louise Buch Viftrup
Danmarks Almene Boliger

Næstformand

Ellen Højgaard Jensen
Dansk Byplanlaboratorium

Sekretær

Hans Peter de Place
Helle Adelborg
Kommunernes Landsforening
Peter Andersen
Lejernes Landsorganisation
Lars Bræmhøj
Rigspolitiet
Kurt K. Christensen
FAB
Bjarne Corneliussen
Ingeniørforeningen i Danmark
Morten Elle
Ingeniørforeningen i Danmark
Jan Elleby
Ejendom Danmark
Gert Mejlshede
Dansk Låsesmede Forening
Helle Nørgaard
Statens Byggeforskningsinstitut
Simon Skov-Langfeldt
SSP Samrådet
Sofie Kirt Strandbygaard
Akademisk Arkitektforening
Søren Uhre
Københavns Vestegns Politi
Rune Holst Scherg
Rigspolitiet
Claus Hansen
Ungdomsringen
Vacant
Danske Arkitektvirksomheder
Vacant
Serviceforbundet