Borgerudvalget

Udvalget styrker forebyggelsen af kriminalitet og skaber tryghed gennem effektiv formidling af DKR's rådgivning til borgerne.

Udvalget arbejder med at

  • øge borgernes opmærksomhed på, at alle kan bidrage til at forebygge kriminalitet, at alle bør blive bevidste om deres muligheder for at gøre noget, og at alle må handle
  • skabe tryghed og reducere kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's overordnede mål.

Borgerudvalgets medlemmer

Næstformand

Kasper Skov Mikkelsen
SikkerhedsBranchen

Sekretær

Henriette Andréa Nobili
Søren Gøtzche
Fritid og Samfund
Mads Hardahl-Haugaard
SSP Samrådet
Søren Kjeldmand
Forsikring & Pension
Benny Wielandt
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Lars Jensen
Politiforbundet