Den ungdom!

Om den stadigt mere omsiggribende lovlydhed blandt Unge i Danmark.

Se også undersøgelsen "Lovlydig ungdom" fra 2011.

Næsten 40 % af de 14-15 årige har aldrig begået noget som helst kriminelt – i 1989 var dette tal 25 % og i 1999 var tallet 36 %. Undersøgelsen viser også, at billedet af de lovlydige og de kriminelle unge er blevet mere sort/hvidt. De lovlydige er blevet mere lovlydige og de kriminelle mere kriminelle. Det kan gøre vejen til et kriminalitetsfrit liv sværere for den lille gruppe unge, som begår den alvorligere kriminalitet.

  • ForfatterFlemming Balvig
  • Årstal2006
  • Antal sider192
  • Publikationen er gratis
Download