Lovlydig ungdom

En selvrapporteringsundersøgelse blandt 14 - 15-årige unge i Danmark i 2010.

Fra 2001 til 2006 steg antallet af 10 - 14-årige, der af politiet var mistænkt for at have begået en lovovertrædelse, fra 18,6 % til 22,3 %. I perioden frem til 2009 vendte billedet dog, og antallet af mistænkte faldt markant til 14,2 %. Det viser Flemming Balvigs undersøgelse ”Lovlydig Ungdom”. Ifølge undersøgelsen er der også en klar sammenhæng mellem trivsel i skolen og lovlydighed. Derfor bliver det i undersøgelsen påpeget, at det er vigtigt at have endnu mere fokus på trivsel og rummelighed i skolen. Ungdomsundersøgelsen er blevet gennemført med jævne mellemrum siden 1979. Elever fra folkeskolens 8.-klasser har udfyldt anonyme spørgeskemaer, hvor de har svaret på spørgsmål om livsvilkår og livsstil, herunder deres involvering i og udsathed for kriminalitet og mobning, forbrug af rusmidler, oplevelser og holdninger til skole, fritid, forældre, venner mm.

  • ForfatterFlemming Balvig
  • Årstal2011
  • Antal sider200
  • Publikationen er gratis
Download